Aktywni w każdym wieku. Kiedy ćwiczymy nikt nie liczy nam lat.


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Aktywni w każdym wieku. Kiedy ćwiczymy nikt nie liczy nam lat.
Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej, darmowej siłowni na wolnym powietrzu, przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Ruch towarzyszący nam przez całe życie jest niezbędnym elementem naszej egzystencji. Dobrodziejstwa płynące z regularnej aktywności fizycznej są nie do przecenienia. Mieszkańcami osiedla Kwiatowego są osoby o zróżnicowanym przekroju wiekowym. Obecnie jedyne miejsce aktywności dla rekreacji dorosłych i seniorów to ulice i nieliczne chodniki wewnątrz osiedla. A najbliższe miejsce rekreacji dla dorosłych oddalone jest o ponad 6 km ( lasek Marceliński). Na osiedlu znajduje się plac z przeznaczeniem na miejsce zabaw i sportu. Na w/w placu jest już infrastruktura dla dzieci (piaskownica, drewniane urządzenia), młodzieży (boiska) jednak brak miejsca na aktywność osób dorosłych i seniorów. Dlatego pożądane byłoby zagospodarowanie części placu (który pozostaje pusty) z przeznaczeniem na posadowienie "siłowni pod chmurką", z której mogliby korzystać dorośli mieszkańcy Poznania. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nieruchomość położona pomiędzy ulicami Krokusowa, Irysowa, a Stokrotkowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren PLACU pomiędzy ulicami Krokusowa, Irysowa, a Stokrotkowa
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania. Mieszkańcy Osiedla Kwiatowego, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób dorosłych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nie będzie to odkrywcze stwierdzenie, że SPORT TO ZDROWIE, że nie tylko warto, lecz także należy uprawiać sport w każdym wieku. Wiek nie jest przeszkodą w zachowaniu i odbudowaniu kondycji. Seniorzy coraz częściej prowadzą aktywny tryb życia, dbają o zdrowie i sprawność fizyczną. Należy wzbogacić ofertę osiedla o urządzenia opracowane w taki sposób, by mógł w nich korzystać każdy , również senior. "Siłownie pod chmurką" to oferta, która pozwoli mieszkańcom tanio i przyjemnie uprawiać gimnastykę. Jak wynika z obserwacji, starsze osoby coraz częściej , a także coraz chętniej dbają o swoją kondycję i sprawność fizyczną. Mieszkańcy osiedla Kwiatowego o tym wiedzą, że na ruch nigdy nie jest za późno, "bo kiedy ćwiczymy nikt nie liczy nam lat".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenie do siłowni zewnętrznej - Podwójne kołowrotki Tai-Chi; (wartość szacunkowa urządzenia brutto wraz z montażem) 5400
Urządzenie do siłowni zewnętrznej - Podwójny Twister; (wartość szacunkowa urządzenia brutto wraz z montażem) 5900
Urządzenie do siłowni zewnętrznej - Podwójna prasa nożna ; (wartość szacunkowa urządzenia brutto wraz z montażem) 5770
Urządzenie do siłowni zewnętrznej - Orbitrek, Biegacz; (wartość szacunkowa urządzenia brutto wraz z montażem) 10690
Urządzenia do siłowni zewnętrznej - Masażer pleców; Surfer, Rowerek (wartość szacunkowa urządzeń brutto wraz z montażem) 16300
Przygotowanie nawierzchni pod sprzęt sportowy (piasek) ok 144 m2 8640
SUMA: 52700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Przeglądy i konserwacja urządzeń 1000
SUMA: 1000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
foto terenu foto.docx
Uchwała Zarządu Miasta Pń przeznaczenie terenu doc08470420150612123921.pdf
Opinia mieszkańców seniorzy seniorzyDKStokrotka.pdf
Mieszkańcy prośba do RadyOsiedla KostasDamulis.pdf
Opinia Rady Osiedla Kwiatowego RadaOsiedla.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 60000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 500 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 60500 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Rady Osiedla Kwiatowego z dnia 18.06.2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.