O Poznańskim Budżecie Obywatelskim

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy lokalnej wspólnoty bezpośrednio decydują o tym, jak rozdysponować́ część́ publicznego budżetu.

Jest to więc narzędzie pozwalające także Tobie zgłaszać, dyskutować i wdrażać w życie projekty na rzecz mieszkańców i miasta, w którym żyjesz.

Ważne! Kluczowym elementem dobrego budżetu obywatelskiego nie jest jego suma, ale stopień włączania mieszkańców w jego współtworzenie. Dlatego tak ważny jest Twój udział w spotkaniach, debatach i dyskusjach organizowanych w jego ramach.

Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. W tym roku, w całym Poznaniu, do dyspozycji w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego będzie 15 milionów złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miejskiego. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.

Kto może wziąć w nim udział?

W Poznańskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Poznania, który ukończył 16 rok życia niezależnie od zameldowania. Jeżeli czujesz się poznaniakiem i chcesz się włączyć w decydowanie o części budżetu miasta, to budżet obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Przykłady:

 • Jestem studentem zaocznym poznańskiej uczelni, ale nie jestem zameldowany w Poznaniu. Czy mogę brać udział w PBO? Tak!
 • Przyjechałem do Poznania kilka(naście) lat temu, ale nigdy nie zdecydowałem się na meldunek w Poznaniu. Czy mogę brać udział w PBO? Tak!
 • Płacę podatki w Poznaniu, chociaż nie jestem tu zameldowany. Czy mogę brać udział w PBO? Tak!

Udział w Poznańskim Budżecie Obywatelskim to nic trudnego! Masz kilka sposobów na włączenie się w jego współtworzenie:

 • możesz wziąć aktywny udział w debatach z mieszkańcami.
 • możesz zgłosić swój własny projekt.
 • możesz zagłosować na najlepsze i najbardziej potrzebne projekty.

Co to jest projekt do budżetu obywatelskiego?

Nie byłoby Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. W PBO zgłaszać można projekty, które dotyczą najróżniejszych sfer naszego życia: sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.

Formularz zgłoszeniowy z opisem pomysłu na projekt do budżetu obywatelskiego i wszystkimi potrzebnymi załącznikami będzie można złożyć od 5 maja do 21 czerwca 2015 r.

Podpowiedź: Zanim złożysz projekt zastanów się co jest potrzebne w Twojej najbliższej okolicy, dzielnicy oraz całym mieście. Pomocna może okazać się Mapa Potrzeb Lokalnych stworzona wspólnie z mieszkańcami w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
Zobacz na Wirtualną Mapę Potrzeb Lokalnych.

Przy tworzeniu projektu pomocne mogą być debaty przedstawicieli rad osiedli z mieszkańcami, podczas których będzie można porozmawiać o potrzebach dzielnicy, a także dowiedzieć się, jakie działania inwestycyjne planowane są w najbliższym czasie. W czerwcu natomiast organizowane będą konsultacje z urzędnikami dotyczące konkretnych projektów przygotowanych przez mieszkańców.

Kto może składać projekty?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić:

 • każda osoba fizyczna i/lub prawna
 • instytucja publiczna
 • organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Poznania.

Każdy wnioskodawca może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów.

Jakie projekty można zgłaszać?

Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne (np. drogę rowerową albo plac zabaw dla dzieci), jak i pozainwestycyjne (np. święto ulicy czy kampanię społeczną). W ramach PBO finansowane mogą być wyłącznie zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu.

Ważne! W tym roku budżet obywatelski podzielony jest na projekty „ogólnomiejskie” i „dzielnicowe”.

Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty Budżetu Obywatelskiego. I tak:

 • na zadania „ogólnomiejskie” można zgłaszać projekty do kwoty 2 mln zł,
 • na zadania „dzielnicowe” można zgłaszać projekty do kwoty 500 tysięcy zł.

Przewidziana pula środków:

 • Projekty „ogólnomiejskie”: 5 mln zł
 • Projekty „dzielnicowe”: 2 mln zł x 5 = 10 mln zł

Zapoznaj się z Zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016