POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zakończył prace w sprawie wypracowania zasad tegorocznej edycji PBO17. W skład Zespołu wchodzą reprezentanci różnych grup interesariuszy, którzy wyłonieni zostali w drodze losowania oraz wyznaczeni zostali przez właściwe jednostki.

Najważniejsze zmiany w tegorocznej edycji to:

  • Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet wynosi 17,5 mln zł, a więc o 2,5 mln więcej niż w zeszłym roku;
  • Środki przeznaczone na projekty zostały podzielone na:
    • ogólnomiejskie (łącznie 3 mln zł), przy czym maksymalna wartość projektu to 1,5 mln zł;
    • rejonowe (łącznie 14,5 mln zł), przy czym maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł.

Podział środków przeznaczonych na poszczególne rejony został przeliczony za pomocą algorytmu bazującego na podziale procentowym (70% środków oparte na liczbie mieszkańców, 30% na powierzchni danego rejonu). Poznań podzielono na 13 rejonów.

Propozycję projektu zgłosić może każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta Poznania. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jeden wniosek. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza drogą elektroniczną na stronie internetowej Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego lub pisemnie w sekretariacie Gabinetu Prezydenta. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia i trwa do 11 września.

Wnioski podlegają weryfikacji formalnej przeprowadzonej przez Gabinet Prezydenta oraz weryfikacji merytorycznej przeprowadzonej przez właściwe wydziały, jednostki miejskie oraz rady osiedli. Opiniowanie trwa do 21 października br.

9 listopada będzie miała miejsce konferencja, podczas której wylosowana zostanie kolejność projektów na karcie do głosowania.

Głosować może każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta Poznania.

Głosujący dysponuje 3 głosami – maksymalnie 1 na projekt ogólnomiejski i maksymalnie 2 na projekty rejonowe.

W tej edycji głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej – na stronie internetowej PBO17 lub w stacjonarnych punktach do głosowania (wyposażonych w sprzęt elektroniczny oraz przy wsparciu ankieterów). Głosowanie trwa od 16 listopada do 30 listopada.

Lista punktów do głosowania wraz z godzinami otwarcia (po jednym punkcie na obszarze każdej jednostki pomocniczej) oraz adres strony internetowej podane zostaną do publicznej wiadomości 30 dni przed datą głosowania.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas konferencji prasowej w grudniu br.

Załączniki