Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego
Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie obszaru parkowo-rekreacyjnego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego. Proponuje się dokonanie nasadzeń drzew, krzewów wraz z jednoczesnym utworzeniem alejek spacerowych z przydrożnymi ławkami. Proponowany wybieg dla psów wyposażony w pojemniki na psie odchody, w przeszkody dla czworonogów oraz ławki dla właścicieli czworonogów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nieużytki wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu. Obr/ark: 06/33, część działek 8/6 oraz 1/3. Są to tereny miejskie przy Przedszkolu Nr 178 "Kwiaty Polskie".

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalna społeczność wiele razy wyrażała pozytywną opinię dla projektu utworzenia w proponowanej lokalizacji tereny parkowo-spacerowego. Odbyły się między innymi konsultacje społeczne zorganizowane przez Radę Osiedla Żegrze podczas których mieszkańcy w sposób zdecydowany opowiedzieli się za takim przeznaczeniem terenu. Ponadto projekt Miejscowego Plaun Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w proponowanym miejscu właśnie tereny zieleni urządzonej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na kilkutysięczną społeczność osiedla Orła Białego oraz ulic przyległych (m.in. Ślężańska, Pyrzyczańska, Bobrzańska). Skorzystają także osoby mieszkające na sąsiednich osiedlach (m.in. Stare Żegrze, Polan). Wszyscy zyskają teren spacerowo-parkowy. Atrakcją dla każdego posiadacza czworonoga z pewnością będzie proponowany wybieg dla psów. Bez wątpienia skorzystają także wychowankowie pobliskich przedszkoli (trzy przedszkola) oraz szkoły podstawowej mogąc korzystać z atrakcyjnego terenu zieleni. Beneficjentami projektu będą osoby z różnych grup wiekowych: dzieci, studenci, osoby dorosłe oraz seniorzy. Zyskają także studenci licznie mieszkający na osiedlu Orła Białego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytków w samym środku osiedla Orła Białego. Teren przeznaczony pod inwestycje obecnie jest obszarem niezagospodarowanym i zaniedbanym. Ze względu na swoje położenie stanowi ważny punkt na szlaku komunikacji osiedlowej. Proponowany w projekcie układ ciągów pieszych łączy najważniejsze osiedlowe instytucje: szkołę, przedszkole, kościół, jak i również prowadzi do przystanku komunikacji miejskiej. Mieszkańcy osiedla wiele razy wyrażali wolę utworzenia w proponowanym miejscu obszaru parkowo-rekreacyjnego wraz z wybiegiem dla czworonogów. Na liczącym kilka tysięcy mieszkańców osiedlu brakuje terenów spacerowych. Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia „zielonych płuc” w tej części Górnego Tarasu Rataj. Na terenie osiedla Orła Białego brakuje także terenów mogących służyć jako zorganizowany wybieg dla czworonogów. W przyszłości możliwe będzie ulokowanie na zagospodarowywanym terenie np. placu zabaw dla dzieci bądź miejsca rekreacji dla seniorów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa szlaków pieszych 200000
Utworzenie wybiegu dla psów 50000
Nasadzenia roślin (drzew i krzewów) oraz wyposażenie terenu w małą architekturę (montaż ławek, koszy na śmieci) 150000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty pielęgnacji zieleni 50000
SUMA: 50000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja realizacji projektu zalacznik_1.docx
Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Radę Osiedla zalacznik_4.docx
Wizualizacja wybiegu dla psów zalacznik_3.docx
Plan wraz z opisem zalacznik_7.pdf
Skan rekomendacji udzielonych projektowi rekomendacje-skan.rar

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 400000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 50000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 450000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Żegrze w dn. 22.07.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.