"Sportowy Golaj" – remont trybun stadionu na Golęcinie


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
"Sportowy Golaj" – remont trybun stadionu na Golęcinie
Opis projektu

Projekt jest inicjatywą poznańskich stowarzyszeń sportowych: PSŻ Poznań (żużel), Patrioci Poznań (futbol amerykański), Chaos Poznań (rugby). Projekt SPORTOWY GOLAJ przewiduje kontynuację remontu stadionu żużlowo-futbolowego i zagospodarowanie terenów przyległych: • remont sektorów stadionu nr 13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 wraz z naprawą schodów, ogrodzenia i masztów flagowych. Remont będzie polegał na wymianie zniszczonych ławek na systemowe siedziska plastikowe, co spowoduje zwiększenie pojemności stadionu do ponad 6 000 miejsc siedzących; • zakup bandy dmuchanej nowej generacji dla zwiększenia bezpieczeństwa zawodników w czasie rozgrywania zawodów żużlowych; • wykopanie studni głębinowej dla potrzeb całego kompleksu sportowego na Golęcinie (podlewanie boisk) – wykopana studnia pozwoli zaoszczędzić około 70 000 zł rocznie w budżecie POSiR; • oprzyrządowanie treningowe dla grup juniorskich futbolu amerykańskiego • oprzyrządowanie treningowe dla grup juniorskich rugby • oświetlenie boiska dyscyplin plażowych lub boiska trawiastego treningowego

Proponowana w projekcie kontynuacja remontu stadionu żużlowo-futbolowego spowoduje zwiększenie pojemności do ponad 6000 krzesełek, co w dużym stopniu pozwoli na zwiększenie komfortu oglądania zawodów organizowanych na tym stadionie. Dzięki realizacji projektu SPORTOWY GOLAJ będzie zatem możliwe wypełnienie podstawowego elementu funkcjonowania Golęcina - jako miejsca ogólnodostępnej rekreacji i stworzenie warunków do aktywności sportowej mieszkańców Poznania. Ważnym zadaniem wszystkich stowarzyszeń jest popularyzacja własnych i pokrewnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ma ona na celu zarówno zainteresowanie uprawianiem danej dyscypliny sportu oraz zachęcenie do przystąpienia do wyczynowej rywalizacji, jak też propagowanie integracji społecznej i postaw prorodzinnych poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych w roli kibiców. Realizacja naszego projektu umożliwi dodatkowo zwiększenie liczebności kibiców odwiedzających stadion żużlowo-futbolowy, wpływając pozytywnie na kreowanie wizerunku Poznania jako miasta sportu. Urzeczywistnienie kontynuacji projektu SPORTOWY GOLAJ jest szansą na kolejny etap rewitalizacji tak pięknego rekreacyjno-sportowego obiektu Poznania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stadion żużlowo-futbolowy (ul. Warmińska 1) wraz z terenami przyległymi do stadionu w obrębie kompleksu sportowego POSiR oddział Golęcin

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wszystkie inwestycje, będą prowadzone na terenach miejskich zarządzanych przez POSiR
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt SPORTOWY GOLAJ jest skierowany do szerokiej grupy beneficjentów: • wszystkich mieszkańców Poznania i gmin przyległych • szkoły i przedszkola z Poznania • kibiców: żużla, futbolu amerykańskiego rugby • rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych organizowanych na terenie obiektu sportowego na Golęcinie • zawodników sportu kwalifikowanego w tym zwłaszcza: żużlowców, futbolistów, rugbystów itd.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rewitalizacja terenów kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Golęcinie stanowi kluczowe przedsięwzięcie w realizacji celów operacyjnych Poznania na lata 2014-30. Przedstawione w projekcie SPORTOWY GOLAJ inicjatywy idealnie wpisują się w program strategiczny Miasta Poznania pt. Sportowy Poznań, którego istotą jest „zapewnienie porównywalnych z innymi metropoliami warunków infrastrukturalnych do uprawiania sportu profesjonalnego i rekreacji”. Warto także zaznaczyć, że proponowane zgłoszenie jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne tysięcy poznaniaków w ramach budżetu obywatelskiego 2014 i 2015, którzy poparli projekt SPORTOWY GOLAJ.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont sektorów stadionu żużlowo-futbolowego - kwoty brutto - składowa projektu nie obejmuje kosztów projektu budowlanego, który jest już wykonany. Wycena została wykonana przez profesjonalne biuro architektoniczne. 1533160
Wykopanie studni głębinowej dla potrzeb całego kompleksu sportowego na Golęcinie (podlewanie boisk) – wykopana studnia pozwoli zaoszczędzić około 70 000 zł rocznie w budżecie POSiR; kwota brutto. 70000
Elementy treningowe dla zespołów juniorskich klubów Patrioci Poznań i Chaos oraz oświetlenie boiska treningowego lub boiska dla gier plażowych. Kwota brutto. 192000
Nowoczesna i bezpieczna banda dmuchana nowej generacji dla zwiększenia bezpieczeństwa organizowanych zawodów żużlowych. 196800
SUMA: 1991960
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
roczny koszt prądu potrzebnego do zasilania studni głębinowej 8040
SUMA: 8040
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
SportowyGolaj - wniosek 2016 Sportowy Golaj BO2016_pelny wniosek.pdf
Rysunek części trybun A02PW PZT.pdf
Załacznik nr 3 A01PW PZT-1.pdf
Rzut trybun A03PW RZUT TRYBUN-1.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1991960 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 8040 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 2000000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Stanowisko RO Sołacz było wielokrotnie i szczegółowo uzasadniane.
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski, Tomasz Hejna
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.