PROGRAM EDUKACYJNO - ZDROWOTNY DLA KLAS IV-VI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA WILDZIE


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
PROGRAM EDUKACYJNO - ZDROWOTNY DLA KLAS IV-VI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA WILDZIE
Opis projektu

Propozycja ta zakłada wieloaspektowe podejście do kwestii zdrowia młodego pokolenia Poznaniaków. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na wczesne wykrywanie wad postawy przez specjalistów rehabilitacji medycznej i fizjoterapeutów oraz na zjawisko narastającej otyłości wśród dzieci. Na potrzeby projektu zastanie zatrudniony dedykowany zespół specjalistów: rehabilitanci/fizjoterapeuci i dietetyk. Aby skutecznie przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom niezbędne jest zaangażowanie rodziców/opiekunów, fizjoterapeutów, dyrekcji szkoły, nauczycieli (szczególnie wychowania fizycznego) oraz pielęgniarki (higienistki) szkolnej. Działania profilaktyczne wad postawy: głównym elementem jest uczestnictwo dzieci w grupowych profilaktycznych zajęciach korekcyjnych prowadzonych w szkolnych salach gimnastycznych przez fizjoterapeutów. W trakcie zajęć wykorzystany będzie sprzęt zakupiony w ramach projektu, który zachęci dzieci do udziału w tej formie ruchu i podniesie ich atrakcyjność. Udział dzieci w profilaktycznych zajęciach korekcyjnych pozwoli im nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności związane z utrzymywaniem prawidłowej postawy ciała. Dla zapewnienia kontynuacji projektu - dla rodziców/opiekunów, bez których udziału i wsparcia uczeń miałby trudności w przestrzeganiu zaleceń zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne. Dotyczyć one będą prawidłowej postawy ciała, następstw zaniedbanych wad oraz aktywności ruchowej. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą raz w tygodniu przez 1 godz., przez 25 tygodni, dla 2 grup max. po 15 osób. Spotkania z rodzicami odbędą się min. raz w semestrze. Zajęcia obniżające masę ciała: osobnym tematem dodatkowych zajęć będzie tak istotny w dzisiejszych czasach aspekt prawidłowego odżywiania i coraz częściej pojawiającej się nadwagi u dzieci. Zajęcia te pomogą w kształtowaniu nawyku zdrowego stylu życia i zmianie nieprawidłowych zachowań. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą raz w tygodniu przez 1 godz., przez 25 tygodni, dla 2 grup max. po 15 osób. Dodatkowo 4 razy, w każdej szkole w czasie trwania projektu, odbędą się pogadanki/spotkania dla dzieci i rodziców na temat prawidłowego żywienia. Okres realizacji styczeń –czerwiec 2016 r. , wrzesień - grudzień 2016 r. /10 mc.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

1.Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Traugutta 42,2. Szkoła Podstawowa nr 21,ul. Łozowa 77,3.Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Prądzyńskiego 534. Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Różana 1/35.Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 146.Szkoła Podstawowa nr 84, ul. św. Szczepana

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wybór szkoły jako głównego miejsca realizacji projektu nie jest przypadkowy. Miejsce to umożliwia łatwy dostęp do adresatów projektu - dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Zapewnia maksymalną efektywność badań przeprowadzanych przez fizjoterapeutów, wykorzystanie sal gimnastycznych, którymi dysponują szkoły. Wybór dzielnicy jest zgodny z Mapą Potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są dzieci uczęszczające do klas IV-VI szkół podstawowych na terenie dzielnicy Wildy oraz Zielony Dębiec w Poznaniu. Do udziału w projekcie zaproszone zostaną dzieci, u których po wcześniejszej konsultacji lekarskiej/fizjoterapeutycznej rozpoznane zostaną wady postawy oraz zbyt wysoka masa ciała, którą uznać można za współcześnie największe zagrożenie dla zdrowia dziecka. W projekcie wezmą dzieci z 6 Szkół Podstawowych, łącznie ok. 360 dzieci , plus ich rodzice i opiekunowie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Program jest formą szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci w wieku szkolnym. W większości szkół zajęcia o profilu korekcyjnym lub odchudzającym nie odbywają się lub odbywają w niewystarczającym wymiarze. 80 procent dzieci ma płaskostopie, koślawe kolana i krzywy kręgosłup, a ok.20% ma nadwagę. Bagatelizowanie najmniejszych nawet zaburzeń postawy u dzieci negatywnie wpływa na ich zdrowie i sprawność, a w przyszłości może przynieść bardzo niekorzystne w skutkach powikłania chorobowe. Większość wad postawy i otyłość to schorzenia nabyte, dlatego można i należy im zapobiegać. Firma Centermed jest zaangażowana w bezpłatne akcje profilaktyczne dla różnych grup wiekowych realizowane we współpracy z wieloma partnerami, w tym z Miastem Poznań. Jest partnerem Karty Rodziny Dużej, ma certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom. Projekt nie generuje zysku dla firmy, jest częścią działalności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu polegającej na wspieraniu różnorodnych inicjatywy, realizowanych na obszarze naszej działalności, mających na celu poprawę zdrowia społeczeństwa, m.in. poprzez edukację zdrowotną i profilaktykę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zatrudnienie zespołu dedykowanego do projektu, składającego się z rehabilitantów/fizjoterapeutów i dietetyka 39000
zakup piłek, taśm,itp..na zajęcia z dziećmi 10000
informacja i promocja 1000
obsługa projektu , w tym osobowe i rzeczowe -wkład własny 10000
SUMA: 60000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
rekomendacje 1 20150612072641532.pdf
rekomendacje 2 20150612072703876.pdf
rekomendacje 3 20150612072723872.pdf
rekomendacje 4 20150612072744147.pdf
rekomendacje 5 20150612072804708.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Propozycja projektu zgodna ze Strategia Miasta – obszar strategiczny – jakość życia, jednak w ubiegłych latach w ramach projektu unijnego Poznań stawia na zdrowie, podjęte zostały działania dot. wad postawy. Projekt (zapewnienie ciągłości) prowadzony jest do końca 2016 r.
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Monika Pusz, Hanna Mikołajczak
 
 
Treść odwołania: Poznań, dnia 27.08.2015 r. Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ODWOŁANIE OD NEGATYWNEJ REKOMENDACJI PROJEKTU PROGRAM EDUKACYJNO - ZDROWOTNY DLA KLAS IV-VI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA WILDZIE W imieniu CenterMed sp. z o.o. składam odwołanie od negatywnej rekomendacji projektu PROGRAM EDUKACYJNO - ZDROWOTNY DLA KLAS IV-VI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA WILDZIE złożonego do Budżetu Obywatelskiego. W Państwa uzasadnieniu czytamy: Propozycja projektu zgodna ze Strategia Miasta – obszar strategiczny – jakość życia, jednak w ubiegłych latach w ramach projektu unijnego Poznań stawia na zdrowie, podjęte zostały działania dot. wad postawy. Projekt (zapewnienie ciągłości) prowadzony jest do końca 2016 r. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że projekt realizowany był w okresie maj 2009-kwiecień 2011 i skierowany był do dzieci z klas I-IV. Z informacji jakie uzyskaliśmy od dyrektorów szkół na Wildzie, do których kierujemy projekt wynika, że w ramach trwałości projektu prowadzone są zajęcia ale w klasach przedszkolnych, zerówkach, sporadycznie pierwszych. Oznacza to, że dzieci z klas IV-VI nie są objęte żadną formą profilaktyki zdrowotnej związanej z wadami postawy. Dodatkowo nasz projekt zakłada również edukację i zajęcia obniżające masę ciała, które są odpowiedzią na zjawisko narastającej otyłości wśród dzieci. Bardzo ważnym, w naszej ocenie aspektem przemawiającym za pozytywną rekomendacją dla projektu jest również wola współpracy dyrektorów wyrażona w formie rekomendacji do projektu. Mamy nadzieję, że te argumenty przekonają Państwa do zmiany stanowiska. Przemysław Leśniewski
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Po zapoznaniu się z treścią zgłoszonego projektu i po spotkaniu z przedstawicielami firmy CenterMed - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych podtrzymuję decyzję o nie rekomendowaniu ww. projektu do realizacji. Podobny projekt już już realizowany prez Miasto Poznań i jest nim objęte 68 szkół podstawowych z Poznania (na 70 funkcjonujących w tym czasie). Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego projekt zakłada działania, które były podjęte w ramach projektu unijnego, takie jak np. instruktaże indywidualne i grupowe czy edukacja rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Ponadto, w grupie docelowej powtarza się jeden rocznik tj. klasa IV, która objęta jest działaniami w ramach utrzymania trwałości projektu unijnego, na które Miasto rezerwuje co roku ponad 40 tys. zł. Dlatego wątpliwości budzi też zakup sprzętu do zajęć (każda ze szkół biorąca udział w projekcie unijnym została wyposażona w zestawy sprzętu a w ramach utrzymania trwałości projektu sprzęt może być dokupiony). Zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, do głosowania nie powinny zostać dopuszczone projekty o charakterze komercyjnym, dlatego wybór realizatorów programu powinien być dokonany w drodze konkursu, czy przetargu.
Zespół Obradował w składzie Dorota Potejko, Urszula Piaszczyńska, Tomasz Lański
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.