1000 Koszy dla Poznania


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
1000 Koszy dla Poznania
Opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie 1000 nowych koszy na śmieci na terenie Miasta. Kosze, których przy ulicach, chodnikach i w parkach jest wciąż zbyt mało, powinny służyć zarówno Poznaniakom, jak i gościom, zachęcając do zachowania "poznańskiego porządku". Problem odpadów zalegających na ulicach i chodnikach dotyczy nie tylko najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Poznaniu.
Dzięki projektowi co najmniej 100 poznańskich ulic, parków i zaułków ma szansę pożegnać się z problemem braku koszy, co uczyni je piękniejszymi, przyjaźniejszymi, wspierając jednocześnie wizerunek "czystego Poznania". Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż 1000 koszy na śmieci, zgodnych z Katalogiem Mebli Miejskich oraz Regulaminem Porządku i Czystości (kosze muszą spełniać warunek, by można je było wykładać workami foliowymi, co umożliwia wyrzucanie do nich również psich odchodów). 1000 koszy będzie rozdysponowanych dla wszystkich dzielnic/osiedli miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dysponentami przyznanych koszy i przypadającej z podziału kwoty na realizację projektu będą Rady poszczególnych osiedli jako najlepiej zorientowane w potrzebach co do ich konkretnej lokalizacji. One również, w porozumieniu z mieszkańcami, mogą decydować o wyborze rodzaju koszy montowanych w poszczególnych lokalizacjach. Wartość koszy zgodnych z katalogiem waha się od 300 zł do 800 zł, więc dla potrzeb niniejszego projektu przyjęto przybliżoną wartość 450 zł/szt.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice na terenie całego miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

O lokalizacji montażu poszczególnych koszy zdecydują Rady Osiedli stosownie do liczby przydzielonych koszy (proporcjonalnie do liczny mieszkańców osiedla).
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, goście i turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak koszy na drobne odpady stanowi nieustannie wstydliwy problem Poznania. Koszy powszechnie brakuje, są zniszczone, nieestetyczne lub rozmieszczone zbyt rzadko. Projekt ma zachęcać do poprawnych zachowań, utrzymania czystości i pozbywania się śmieci, w tym także psich odchodów, w sposób godny Poznaniaka. Projekt ma poparcie zespołu koordynującego program "Kejter też Poznaniak", troszczącego się o przyjazną koegzystencję dwunożnych i czworonożnych mieszkańców miasta. Powszechna dostępność koszy na śmieci jest jednym z ważnych elementów sprzyjających sprzątaniu psich odchodów przez osoby wyprowadzające psy. Kilkanaście tysięcy złotych rocznie przeznaczanych z budżetu miasta na nowe kosze nie wystarczy nawet na utrzymanie w dobrym stanie obecnych koszy, nie mówiąc o ostatecznym rozwiązaniu problemu ich braku w skali całego miasta. A od tego w dużej mierze zależy nie tylko wizerunek Poznania, ale rzeczywista czystość naszych chodników, ulic, placów i parków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż 1000 koszy na śmieci, zgodnych z katalogiem mebli miejskich w Poznaniu. Przyjęto uśrednioną orientacyjną wartość 1 kosza na śmieci o wartości 450 zł. 450000
SUMA: 450000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Pojemniki i kosze - katalog mebli miejskich Katalog Mebli Miejskich - Pojemniki i Kosze 03_PK.pdf
Przepełnione kosze na ulicach Przepe_nione kosze na ulicach Poznania.pdf
Dlaczego Poznan jest tak brudnym miastem M_j reporter_ Dlaczego Pozna_ jest tak brudnym miastem - Gloswielkopolski_pl.htm
Nad Wartą są montowane kosze... Nad Wart_ s_ montowane kosze na _mieci Codzienny Pozna_.htm
Kosze na śmieci przydzielone poszczególnym Osiedlom KOSZE NA SMIECI w ramach projektu 1000 Koszy dla Poznania w podziale na osiedla.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 450000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1128000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1578000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.