Program pilotażowy nauki języka japońskiego - Watashi wa Nihon ga suki wrzesień 2015-czerwiec 2017


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Program pilotażowy nauki języka japońskiego - Watashi wa Nihon ga suki wrzesień 2015-czerwiec 2017
Opis projektu

Projekt skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych technicznych, licealnych. Kursanci to młodzież, która w przeszłości próbowała nauki języka lecz głównie z przyczyn finansowych musiała ją zakończyć.Warunkiem nauki jest pozytywnie zdany test sylabariusza piktogramy hirahana i katagana, młodzież znająca minimum dwa dodatkowe języki w stopniu dobrym. Grupa docelowa 65 osób, która chce z tym językiem wzbogacić miasto i swą przyszłośc.Forma nauki z praktyką zapamiętywania poprzez udział w zajęciach ekspresji kulturalnej i sportowej i integracji, poradnictwa zawodowo-psychologicznego. Comiesięczne testy sprawdzające naukę umożliwią wyłonienie liderów. Program zakłada egzamin końcowy znajomości j.japońskiego, który umożliwi przystąpienie do egzaminu państwowego JLTP

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dzielnice: Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda, Jeżyce, Grunwald

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz I-sze roczniki absolwentów tych szkól. W 2014 dołączyły osoby powyżej 40 roku życia.Organizator planuje rekrutację poprzez informacje w mediach, portalach internetowych. Rekrutacja odbędzie się za pomocą ankiety personalnej+testu kwalifikacyjnego+rozmowy kandydata. Przewiduje się 70% żeńskiej części kursantów+ 30% męskiej części uczestników+osoby niepełnosprawne o niskim statucie społecznym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rezultatem jest ukończenie kursu prze ponad 60 osób rocznie. Będzie to prestiż dla placówek umożliwiający realizację programu poprzez promocję edukacyjną. Zajęcia psychoruchowe zmuszą do zwiększenia pracy umysłowej i umożliwi zdanie egzaminu maturalnego. Kadra nauczająca to wykładowcy Uniwersytetu poznańskiego. Opiekę psychologiczną i poradnictwo zawodowe będzie sprawować pedagog z uprawnieniami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Honorarium trzech lektorów -100 zł/h ilość 176 godzin=17600 za jednego lektora Wynajem 3 sal dydaktycznych 50zł/hx176 godz.=8800 za jedną salę Zakup artykułów biurowych, podręczników, koszty administracyjne, księgowość, telefon, strona internetowa, promocja w mediach Koordynator projektu 100zł/h umowa zlecenie 200 godzin=200000 zł. 114430
SUMA: 114430
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
jak wyżej 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
scan formularza zgłoszeniowego doc10451820150629084053.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt zaopiniowany negatywnie ze względu na fakt, iż w zakresie działań Wydziału Oświaty nie leży nauczanie osób mających powyżej czterdziestu lat, poza tym grupa ewentualnych beneficjentów projektu- 65 wyselekcjonowanych osób- jest bardzo mała, zwłaszcza wobec kosztów projektu.
Zespół Obradował w składzie dyr. Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.