Budowa pochylni. Przejście piesze pod ul. Dąbrowskiego przy ulicy Skalskiego


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa pochylni. Przejście piesze pod ul. Dąbrowskiego przy ulicy Skalskiego
Opis projektu

Budowa pochylni pieszo-rowerowej po skarpach zlokalizowanych po obu stronach ulicy Dąbrowskiego z wykorzystaniem istniejącego przejścia podziemnego do przejazdu na drugą stronę ulicy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przejście piesze pod ul. Dąbrowskiego przy ulicy Skalskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak danych we wniosku
Potencjalni odbiorcy projektu
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków życia następujących grup osób: - Mieszkańcy Osiedla Wola, osoby starsze, niepełnosprawne, rodzice z małymi dziećmi. - Rowerzyści poruszający się we wszystkich kierunkach i przejeżdżający przez teren Osiedla Wola.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wskazanie na problem jakim jest utrudnienie, a w wypadku osób niepełnosprawnych często brak możliwości przedostania się na drugą stronę ulicy Dąbrowskiego na odcinku ponad trzech kilometrów (od ulicy Polskiej do wiaduktu na ulicy Santockiej). Poprawa warunków lokalnej komunikacji pieszo-rowerowej. Integracja obu rozdzielonych części Osiedla Wola. Zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Poprawa dostępności do przychodni lekarza rodzinnego, kościoła, a z drugiej strony do terenów Zachodniego Klina Zieleni, mieszkańcom jak i rowerzystom spoza osiedla poruszającym się ul. Skalskiego pod wiaduktem, gdzie jest niebezpieczny przejazd przez tory bocznicy biegnącej ukosem. Poprawa warunków komunikacji rowerowej poza osiedlowej - odbywającej się wzdłuż ulicy Dąbrowskiego z Przeźmierowa, Baranowa, Krzyżownik - Smochowic w kierunku centrum - trasa północna dla rowerzystów tych i północna dla rowerzystów poruszających się drogą rowerową wzdłuż ulicy Polskiej. Szacunkowe koszty zadania, założenia wyjściowe: roboty ziemne przewidziano bez wywozu ziemi na zewnątrz, pochylnie przewidziano o szerokości 2m, spadek pochylni 8%, mury żelbetowe oporowe szalowane i betonowane na miejscu, dno pochylni: warstwa betonu o grubości 0,2 m, asfalt grubości 8 cm zarówno na pochylniach jak i pod ul. Dąbrowskiego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 15000
Roboty ziemne: 4 pracowników * 8 dni * 8h dziennie * 18 zł/h + koparka 8 dni * 800 zł/dzień + pozostały sprzęt (ziemia z wykopów zagospodarowana na miejscu) 15688
Roboty żelbetowe (część północna) {(4,5+3,2)*0,5*2*13+ (3,2+2,0)*0,5*2,0*3+(4,7+1,9)*0,5*0,2*2+1,9*0,5*0,2*32*2}*1200 zł/1 metr sześcienny 30060
Roboty żelbetowe (część południowa) {(2,5+2,8)*0,5*0,2*20+2,8+1)*0,5*0,2*5+(2+2)*0,2*20}*1200zł/1 metr sześcienny 34440
Przełożenie instalacji: nadbudowa studzienek kanalizacyjnych 7800,- Podłoże betonowe pod asfaltem pochylni: 90m*2m*0,2m*600 zł/1m sześcienny 21600,- 29400
Ułożenie asfaltu: 90m*2m+56m*2,5 m*125 zł/1 metr kwadratowy 40000,- Rezerwa 17752,- 57752
SUMA: 182340
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Przejście przedstawione jako Paint z mapką mapa.pdf
Formularz zgłoszeniowy Pochylnia pieszo-rowerowa.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1500000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1510000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.