Centrum aktywnego wypoczynku - tor rowerowy BMX Racing, wybieg dla psów, strefa relaksu - ul. Unii Lubelskiej


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Centrum aktywnego wypoczynku - tor rowerowy BMX Racing, wybieg dla psów, strefa relaksu - ul. Unii Lubelskiej
Opis projektu

Projekt „Centrum aktywnego wypoczynku - tor rowerowy BMX Racing, wybieg dla psów, strefa relaksu - ul. Unii Lubelskiej” zakłada stworzenie miejsca, w którym lokalna społeczność będzie mogła odpocząć na świeżym powietrzu i aktywnie spędzić czas. Osią projektu jest tor rowerowy BMX Racing wraz z bramką startową oraz infrastrukturą niezbędną do przeprowadzania treningów i zawodów. Poziom trudności toru będzie umożliwiał korzystanie z niego praktycznie każdemu - od kilkuletnich dzieci, po zawodników ze ścisłej krajowej czołówki. Nie chcemy jednak ograniczać się wyłącznie do sportu - wiemy, że dla właścicieli psów najważniejszą aktywnością są spacery z nimi, a niewiele jest w mieście miejsc do tego stworzonych. Dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom chcemy stworzyć ogrodzony wybieg dla psów. Elementami wieńczącymi projekt są ławki i śmietniki dla osób chcących po prostu przyjemnie spędzić czas na wolnym powietrzu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Działka, jaką wybraliśmy dla naszego projektu leży przy skrzyżowaniu ulic Unii Lubelskiej i Hetmańskiej, przy rondzie Żegrze. Jest to teren nieużytkowany, porośnięty niską roślinnością oraz nielicznymi krzewami i drzewami - jednak jest ich na tyle mało, że nie powinny kolidować z projektem. W pobliżu znajdują się ogromne osiedla mieszkalne, co daje dużą ilość użytkowników obiektu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest skierowany do lokalnej społeczności - od kilkuletnich dzieci po seniorów. Entuzjaści kolarstwa będą mogli spróbować swoich sił na profesjonalnie przygotowanym torze, zbudowanym zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. Właściciele psów aktywnie spędzą czas ze swoimi czworonogami na bezpiecznym, wydzielonym w tym celu terenie. Dla osób nie mających ochoty na większą aktywność przygotowana zostanie strefa relaksu - gdzie na ławkach wśród drzew będą mogli odpocząć, poczytać książkę, czy porozmawiać.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Idea, jaka przyświeca naszemu projektowi, to stworzenie miejsca, jakiego brakuje w Poznaniu - miejsca, w którym każdy, niezależnie od preferowanej formy spędzania czasu, będzie czuł się dobrze. Ponadto będzie to miejsce unikalne - torów do BMX Racingu jest zaledwie kilka w Polsce, pomimo, że jest to dyscyplina olimpijska. Przykład Nowej Soli (obecnie najbliżej położony tor, otwarty w 2014r.) pokazuje, że dzieci w wieku szkolnym wykazują ogromne zainteresowanie tym sportem. Jest to więc świetny sposób przeciwdziałania otyłości wśród dzieci oraz szukania młodych, sportowych talentów. Właściciele psów również nie mają zbyt wielu miejsc, gdzie spokojnie mogą uwolnić swoich podopiecznych ze smyczy i pozwolić im się wybiegać. Stworzenie takiego miejsca pozytywnie wpłynie na lokalne więzi oraz zmniejszy problem psów biegających luzem po ulicach. Zakup kilku ławek zaspokoi potrzeby ogółu społeczności, chcącej wypocząć na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa toru BMX Racing wraz z bramką startową i sygnalizacją świetlną 430000
Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni około 400 m kw 30000
Zakup ławek - 10 szt 10000
Zakup koszy na śmieci - 2 szt 3000
SUMA: 473000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Wyrównanie nawierzchni toru przed sezonem letnim 5000
Wywóz śmieci 1000
SUMA: 6000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Prezentacja projektu projekt_PBO2016.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 473000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 6000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 479000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.