Senioralne Centrum Aktywności Twórczej


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Senioralne Centrum Aktywności Twórczej
Opis projektu

Senioralne Centrum Aktywności Twórczej w Jeżyckim Centrum Kultury. Założeniem SCAT jest stworzenie oferty i umożliwienie środowiskom senioralnym prezentacji dokonań i szerokiej aktywności twórczej w oparciu o posiadane przez JCK możliwości lokalowe. Do dyspozycji jest około 500m2 w kilku pomieszczeniach. Projekt nie uwzględnia Programu merytorycznego, realizowanego w oparciu o środki dotacyjne. Działalność SCAT byłaby realizowana w oparciu o współpracę z podobnymi placówkami w Poznaniu, placówkami medycznymi, organizacjami pozarządowymi, szczególnie na rzecz pomocy osobom wykluczonym, samotnym lub w trudnej sytuacji. Działania: I. Adaptacja (remont i montaż urządzeń) budynku i jego pomieszczeń zgodnie z profilem działalności. 1. Modernizacja dla osób niepełnosprawnych - remont elewacji i schodów wejściowych do Centrum, wejścia do Klubu-Restauracji, wejścia tylnego do budynku, montaż platform dla osób niepełnosprawnych. 2. Modernizacja infrastruktury wewnątrz budynku – remont klatek wejściowych, sali dydaktyczno-warsztatowej, remont łazienek i toalet, zakup i montaż właściwego oświetlenia, montaż ogrzewania. Odnowienie pomieszczeń ekspozycyjnych; malowanie, położenie podłóg (obecnie są płyty wiórowe) z mieszanki samopoziomującej, montaż oświetlenia wystawowego, wystawowego systemu zawieszeń, wykonanie wentylacji. Adaptacja piwnice dla celów ekspozycyjnych i koncertowych; odgrzybienie, montaż oświetlenia, wykonanie systemu wentylacji. 3. Koszty wyposażenia - zakup wyposażenia sali dydaktyczno-warsztatowej; krzeseł, stołów, tablicy, sztalug, desek kreślarskich.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jackowskiego 5/7, Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jeżyckie Centrum Kultury. Budynek położony jest na wprost siedziby Starostwa Poznańskiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy dzielnicy Jeżyce, Poznania i Powiatu. Środowiska seniorów i Organizacje Pozarządowe związane z programami aktywizacji osób starszych. Domy Pomocy, kuratorzy i opiekunowie osób starszych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Choć na Jeżycach i innych dzielnicach ostatnio powstało kilka centrów kultury o różnym charakterze to BRAK jest nadal w Poznaniu miejsca o jednoznacznym i czytelnym profilu nie tylko generującego, integrującego ale przede wszystkim prezentującego twórczość środowisk senioralnych. Środowiska te posiadają olbrzymi potencjał i rosnące zapotrzebowanie na prezentację własnej aktywności. Ta tendencja ma charakter dynamicznie rosnący. Takim miejscem posiadającym spore możliwości jest Jeżyckie Centrum Kultury. Od 2 lat w mieszczących się tu Galerii Sztuki Rozruch, Klubie Seniora, Restauracji-Klubie Ab Ovo i Ogródku Sztuki realizuje się cykle zadań i programy dotowane przez Urząd Miasta. To spójne, skierowane do osób w średnim i starszym wieku wystawy, warsztaty, wykłady i koncerty. Po koniecznych pracach remontowo-adaptacyjnych budynek spełniał będzie proponowaną funkcję i sprosta rosnącemu społecznemu zapotrzebowaniu. Obecny standard to uniemożliwia. Charakter działalności Centrum obejmowałby także współpracę z innymi placówkami w tym działalność promocyjną, informacyjną i pomocową. Możliwości obejmują także sferę gastronomiczną.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Modernizacja zewnętrzna. Modernizacja wejścia do budynku - przód; Modernizacja otoczenia, wymiana płytek chodnikowych, dojazdu, schodów; Zakup i montaż platform dla niepełnosprawnych; Modernizacja wejścia tylnego od podwórza. 50000
2. Adaptacja wnętrz. Modernizacja sali wystawowej, remont i częściowa wymiana instalacji elektrycznej, montaż systemów montażowych i świetlnych; Zakup i montaż 3 pkt. klimatyzacji; Remonty pomieszczeń; sali dydaktycznej, sanitariatów; Wykonanie podłóg, pow. ok. 160m2. 51900
3. Wyposażenie. Zakup krzeseł, stołów, sztalug, projektorów i sprzętu TVR. 35600
4. Koszty transportu i promocji. 12000
SUMA: 149500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
1. Energia. 6000
2. Transport materiałów. 2500
3. Promocja. 12000
4. Konserwacja i sprzątanie. 8000
SUMA: 28500
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
1. Ekspertyza. Ekspertyza.pdf
2. Rzut pomieszczeń. SCAT. Rzut Parteru JCK SCAT.pdf
3. Tył budynku. senioraphoto2.jpg
4. Front budynku. senioraphoto3.jpg
5. Warsztaty seniorów. Warsztaty.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 149500 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 28500 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 178000 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.