Święty Marcin - re-ANIMACJA!


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Święty Marcin - re-ANIMACJA!
Opis projektu

Projekt ma na celu rewitalizację społeczną ul. Św. Marcin, mobilizację w celu odtworzenia i tworzenia lokalnej tożsamości. Ma być tchnięciem życia w społeczność świętomarcińską, które nie ma formować lecz aktywizować, zachęcać do działań. Chcemy animować to co już jest, ale jest bez życia, nie odpowiada na potrzeby, nie przynosi satysfakcji oraz to czego nie ma, ale odczuwamy tego brak. Zadania w projekcie 1. Warsztaty animacji społecznej Dla partnerów lokalnych. Mają na celu wydobyć potencjał twórczy tworzącej się Koalicji Lokalnej na Św. Marcinie. 2. „Pamiętajmy o ogrodach …” Warsztaty zdobienia i zagospodarowania balkonów, witryn, bram w kamienicach przy ulicy Św. Marcin połączone z ogłoszeniem konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i witrynę. 3. Przepisy z babcinej kuchni Cykl zajęć kulinarnych prowadzonych przez seniorów dla dzieci i młodzieży z ZSzOI nr 3 połączone z wydaniem poradnika świętomarcinskich frykasów. 4. Niech żyje Poznań nasz gród…. Cykl spotkań muzycznych mających na celu rozśpiewanie społeczności świętomarcińskiej, które odbywać się będą w pubie Nowa Czytelnia oraz na dziedzińcu kamienicy przy ul. Św. Marcin 69. 5. Przegląd Piosenki Miejskiej połączony z rozpisaniem konkursu na piosenkę o ulicy Św. Marcin. 6. VIVA Marcin) – warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych uwieńczone „Prywatką pod Alfami” 7. Podróże z Marcina) cykl spotkań podróżniczych pod egidą pubu Nowa Czytelnia i biur podróży z ul. Św. Marcin. 8. Poznański Pub Obywatelski – miejsce wymiany opinii, poglądów na bieżące tematy ze świata polityki, gospodarki, kultury i najważniejszych wydarzeń miasta. 9. Pocztówki z Marcina – cykl prelekcji nt. historii, zabytków oraz najnowszych dokonań w tej części miasta. 10. Hobby na Marcinie - Impresje śródmiejskie - warsztaty rysunku i malarstwa oraz warsztaty fotografii - Craftowe spotkania warsztatowe - Wieczory z grami w pubie Nowa Czytelnia 11. Dni sąsiada – integracyjny piknik mieszkańców 12. Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego do obsługi wszystkich wydarzeń w Projekcie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

przestrzeń ul. Św. Marcin i ścisłego centrum Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zadania projektowe realizowane będą w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wraz z podwórkiem kamienicy, pub Nowa Czytelnia, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
1. Mieszkańcy ul. Św. Marcina i ścisłego centrum Poznania (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), 2. Podmioty, wchodzące w skład Koalicji Lokalnej ul. Św. Marcin, Lokalni przedsiębiorcy ul. Św. Marcina i ścisłego centrum Poznania, 3. Organizacje społeczne, 4. Rada osiedla, 5. Uczniowie, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, 6. Studenci i wykładowcy, 7. Turyści i goście Śródmieścia Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Od kilku lat trwają debaty związane z rewitalizacją ulicy Św. Marcin. Takim samym staraniom jak o inwestycje powinna być troska o mieszkańców Św. Marcina i ulic przyległych, oraz firm, które coraz gorzej prosperują ze względu na prawie wygasłe, bez animuszu centrum. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej składa ofertę, po którą będą mogły sięgnąć wszystkie podmioty ścisłego Centrum. W marcu br. zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców ,firm, przedstawicieli Rady Osiedla Stare Miasto, którym na sercu leży dobro tej części miasta. Przekonaliśmy się, że mieszkańcy jak i firmy potrzebują tej aktywności, tylko trzeba jeszcze większej integracji i otwarcia się na siebie. Zadania zawarte w Projekcie mają temu służyć.To się uda!:) TWP bierze udział w Projekcie „Odmień swoje podwórko”, na którym będzie można jeszcze więcej propozycji kulturalnych i edukacyjnych proponować. TWP jako wnioskodawca gwarantuje, ze Projekt będzie realizowany z najwyższą starannością merytoryczną i organizacyjną.65 lat istnienia naszego Stowarzyszenia przy ulicy Święty Marcin zobowiązuje!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
"Warsztaty Animacji Społecznej" 7900
"Hobby na Marcinie" "Pamiętajmy o ogrodach…." "Przepisy z babcinej kuchni" 34660
"Poznański Pub Obywatelski" "Podróże z Marcina" "Pocztówki z Marcina" 16900
"Niech żyje Poznań nasz gród……." "Przegląd Piosenki Miejskiej" "VIVA Marcin" 21550
"Dni sąsiada" 5000
Sprzęt multimedialny i nagłaśniający do wszystkich imprez 12200
SUMA: 98210
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rekomendacje Urzędu Miasta Rekomendacje Biuro Koordynacji Projekt_w.pdf
CK Zamek podzi_kowania CK Zamek.pdf
Inicjatywy TWP Inicjatywy TWP.pdf
Ulotka TWP Ulotka_TWP.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 98210 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 98210 PLN
Zespół Obradował w składzie Joanna Dulińska Konrad Dąbrowski Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.