Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do szkoły, żłobka i przedszkola na osiedlu Pod Lipami


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do szkoły, żłobka i przedszkola na osiedlu Pod Lipami
Opis projektu

Projekt to opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do Przedszkola nr 127, żłobka "Calineczka" i Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na osiedlu Pod Lipami. Projektowana droga o długości około 332 m bierze początek od ul. Naramowickiej i kończy się przy budynku Zespołu Szkół nr 1 na os. Pod Lipami. Opracowana koncepcja obejmuje: - ustalenie przebiegu w planie drogi wewnętrznej wraz z miejscem włączenia w ulicę Naramowicką, - poszerzenie jezdni ul. Naramowickiej w celu wyodrębnienia dodatkowego pasa lewoskrętu, - przebudowę istniejącego wyjazdu ze stacji paliw w rejonie projektowanego skrzyżowania, - ustalenie wymaganej długości pasa lewoskrętu na podstawie obliczeń, - ustalenie niwelety drogi wewnętrznej oraz drogi dojazdowej do budynków ATANER, - wskazanie kolizji z infrastrukturą. Szczegółowe rozwiązania wraz z planem sytuacyjnym, profilami, przekrojami i opisem technicznym przedstawiono w załączonej do wniosku koncepcji projektowej. Należy pokreślić, że obecnie dojazd do obiektów mieszkalnych i oświatowych - Zespołu Szkół nr 1, żłobka i przedszkola na os. Pod Lipami odbywa się aleją Pod Lipami, która jest wyłącznie aleją spacerową. Dojazd do wszystkich obiektów oświatowych, pełniący również funkcję drogi pożarowej, przebiega częściowo aleją Pod Lipami lub ją przecina, stanowiąc realne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Dzięki opracowaniu wykonawczej dokumentacji projektowej aleja spacerowa Pod Lipami zostanie wyłączona z ruchu kołowego, a jednocześnie zlokalizowane w tym rejonie placówki oświatowe, z których korzystają mieszkańcy całego Miasta oraz duża część osiedla Pod Lipami zyskają bezpieczną i bezkolizyjną obsługę komunikacyjną.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Pod Lipami

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Oznaczenia geodezyjne: obręb Winiary, arkusz 14, działki nr 33/90, 33/111, 33/89, 33/88, 33/87, 33/5.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania korzystający ze szkoły, żłobka i przedszkola oraz mieszkańcy osiedla Pod Lipami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projektowana droga zapewni prawidłowe skomunikowanie zlokalizowanych na osiedlu Pod Lipami, należących do Miasta, dużych placówek oświatowych. Obecnie licząca około 800 uczniów szkoła oraz przedszkole i żłobek, z których korzystają mieszkańcy całego Poznania, pozostają bez dostępu do drogi publicznej. W tej chwili dojazd do tych instytucji jest możliwy tylko dzięki Spółdzielni "Winogrady", która od wielu lat umożliwia nieodpłatny przejazd przez swoje tereny. Jednak droga, po której poruszają się pojazdy, jest wyłącznie aleją spacerową, a zwiększające się nieustannie natężenie ruchu jest źródłem wielu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem mieszkańców osiedla i dzieci uczęszczających do tych placówek. Projektowana droga całkowicie wyeliminuje ruch kołowy z alei spacerowej, zapewniając jednocześnie wygodny, bezpieczny i bezpośredni dojazd mieszkańcom Poznania korzystającym ze szkoły, żłobka i przedszkola, a także prawidłowo zorganizuje ruch w dużej części osiedla Pod Lipami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie dokumentacji projektowej 489000
SUMA: 489000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Nowa Aleja pod Lipami.pdf
Rekomendacja WGN Rekomendacja WGN.pdf
Oświadczenie PSM "Winogrady" O_wiadczenie PSM Winogrady.pdf
Zgoda PSM Winogrady Zgoda PSM Winogrady.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania tego terenu.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Treść odwołania: Niniejszym składamy odwołanie od negatywnej rekomendacji dla projektu Nowa Aleja Pod Lipami - droga dojazdowa do przedszkola, żłobka i szkoły i prosimy o zorganizowanie spotkania w celu ustalenia stanowisk.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 489000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 489000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Jednostka Pomocnicza Nowe Winogrady Południe uchwałą nr V/21/II/2015 w dniu 4.08.2015. zaopiniowała wniosek pozytywnie.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.