Budowa wyniesiony przejść dla pieszych na ulicy Jarochowskiego i ograniczenie prędkości do 30 km/h


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Budowa wyniesiony przejść dla pieszych na ulicy Jarochowskiego i ograniczenie prędkości do 30 km/h
Opis projektu

Ulica Jarochowskiego (od Hetmańskiej do Wyspiańskiego) zaczęła pełnić w świadomości kierowców objazd dla zakorkowanej ulicy Reymonta. Niestety brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych powoduje, że samochody nie parkują w określonej przepisami odległości (10 metrów) od przejść dla pieszych i niejednokrotnie pieszy po prostu pojawia się nagle na "zebrze" zza samochodu, np. dostawczego. Ponadto należałoby się zastanowić nad budową progów zwalniających. Wieczorem i w nocy Jarochowskiego staje się prostą drogą, po której szaleńcy jeżdżą ponad dozwoloną prędkość. Podsumowując: proponuję połączyć progi zwalniające i przejścia dla pieszych w wyniesione przejścia dla pieszych, bo to tych uczestników trzeba chronić najbardziej. Ograniczenie prędkości jest wymagane w przypadku budowy takich przejść, więc przydałoby się od razu na całej długości ulicy. Dodatkowo można się zastanowić nad punktowym łataniem dziur przy Klinice św. Rodziny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Jarochowskiego, od ul. Hetmańskiego do ul. Wyspiańskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dzielnica Łazarz, część północna ulicy Jarochowskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Piesi i kierowcy korzystający z ul. Jarochowskiego. Mieszkańcy mieszkający przy tejże ulicy (mniejszy hałas).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych powoduje, że samochody nie parkują w określonej przepisami odległości (10 metrów) od przejść dla pieszych i niejednokrotnie pieszy po prostu pojawia się nagle na "zebrze" zza samochodu, np. dostawczego. Wieczorem i w nocy Jarochowskiego staje się prostą drogą, po której szaleńcy jeżdżą ponad dozwoloną prędkość.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa wyniesionych przejść dla pieszych (7 szt - w tym budowa jednego nowego przejścia przy skrzyżowaniu Jarochowskiego/Morawskiego) 35000
oznakowanie poziome 3000
oznakowanie pionowe (14 szt) 5000
SUMA: 43000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 250000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 250000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt powinien być rozpatrywany kompleksowo wraz z wykonaniem remontu ul. Jarochowskiego . Ponadto proponowane zadanie powinno być realizowane w ramach kompleksowego uspokojenia ruchu na Łazarzu i po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.