Łazienki na "szóstkę" w wildeckich szkołach


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Łazienki na "szóstkę" w wildeckich szkołach
Opis projektu

Projekt ma na celu pozyskanie środków na przeprowadzenie kapitalnego remontu pomieszczeń toalet szkolnych i zaplecza bloku sportowego (w tym szatni i sanitariatów) przy salach gimnastycznych, w trzech wildeckich szkołach podstawowych.
Pomieszczenia te wymagają gruntownych i kosztownych remontów tym bardziej, że dwie placówki Szkoła Podstawowa nr 25 i Szkoła Podstawowa nr 42 mieszczą się w stuletnich, zabytkowych budynkach. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 5 prace remontowe byłyby uzupełnieniem wcześniej już wykonanych inwestycji przy unowocześnianiu bazy sportowej. Zaplecze bloku sportowego w Szkołach Podstawowych nr 5 i nr 42 nie było remontowane od kilkunastu lat. Szkoły nasze są dużymi, ogólnodostępnymi placówkami oświatowymi, w których ważnym aspektem wychowania jest wychowanie poprzez sport. Jednocześnie to kuźnie talentów sportowych: w Szkole Podstawowej nr 5 uczniowie trenują rugby, w Szkole Podstawowej nr 25 hokej na trawie, a w Szkole Podstawowej nr 42 szermierkę i hokej na lodzie. Wszyscy uczniowie naszych szkół od najmłodszych do najstarszych, wykorzystują pomieszczenia sportowe i ich zaplecza (toalety) podczas lekcji wychowania fizycznego, treningów sportowych i innych zajęć szkolnych. Nasze placówki są niedoinwestowane w zakresie remontów, a przyznawane środki finansowe, w żaden sposób, nie zaspakajają w pełni potrzeb. Projekt zakłada wykonanie prac budowlanych (skuwanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz miejscowe położenie glazury i terakoty), elektrycznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz „biały” montaż w obrębie wymienionych pomieszczeń.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Traugutta 42, ul. Prądzyńskiego 53, ul. Różana 1/3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 5, 61-514 Poznań, ul. Traugutta 42Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2, 61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53Szkoła Podstawowa nr 42 w Zespole Szkół nr 5 , 61-577 Poznań, ul. Różana 1/3
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie, uczniowie-zawodnicy, pracownicy szkoły, rodzice, społeczność lokalna
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Organizując proces edukacji i wychowania naszych uczniów, zabiegamy o to, aby stwarzać im jak najlepsze, komfortowe, bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i pobytu w szkole. Ubolewamy nad tym, że nasze dzieci i młodzież po zajęciach sportowych nie mają odpowiednich warunków do zaspokajania podstawowych potrzeb higienicznych po wysiłku fizycznym. W naszej ocenie, ocenie uczniów i ich rodziców, łazienki pod względem stanu technicznego i estetycznego, są niechlubnym i wstydliwym miejscem w naszych szkołach. Odnowione kompleksy sanitarne dałyby możliwość nie tylko do zaspakajania potrzeb sanitarnych, ale kształtowałyby nawyki higieniczne, co jest ważnym aspektem wychowania zdrowotnego naszych uczniów. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu czystości i bezpieczeństwa w szkole oraz zapewni komfort higieny uczniom. Ponadto wyremontowane pomieszczenia z nowymi instalacjami nie tylko nie będą generowały nowych kosztów utrzymania, ale wręcz przyczynią się do ich obniżenia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przebudowa i modernizacja zaplecza sali gimnastycznej - SP nr 5 135295
Remont szatni-SP 25 8688
Remont szatni budynek B- SP 25 37700
Remont sanitariatów parter oraz pierwsze piętro - SP25 99053
Remont pomieszczeń bloku sportowego - SP42 142642
SUMA: 423378
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 1 - Kosztorys SP5 kosztorys sp5.pdf
Załącznik nr 2 - ZS2 kosztorysy ZS2.pdf
Załącznik nr 3 - Kosztorys SP42 kosztorys 42.pdf
Załącznik nr 4-Decyzje o trwałym zarządzie decyzja.pdf
Załącznik nr 5 - Rekomendacja Rady Osiedla Wilda Rekomendacja _azienki.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 423378 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 423378 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Anna Rudawska,, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.