Oddział Leczenia Botanicznego


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Oddział Leczenia Botanicznego
Opis projektu

Oddział Leczenia Botanicznego – czyli zielona przestrzeń dla pacjentów i mieszkańców Poznania. Projekt zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego zakłada rewitalizację terenów zielonych w obiekcie przy ul. Długiej 1/2. Obecnie ogród nie jest użytkowany przez pacjentów i mieszkańców Poznania, ponieważ wymaga zagospodarowania i przystosowania do ich potrzeb. Liczymy na to, że projekt wzbogaci dzielnicę Stare Miasto o dodatkowy teren zielony i pomoże przywrócić okolice Placu Bernardyńskiego do świetności. Chcemy stworzyć przyjazne miejsce nie tylko dla pacjentów, ale także dla odwiedzających ich bliskich czy studentów odbywających zajęcia w szpitalu. Teren ogrodu jest również dostępny dla mieszkańców Poznania oraz turystów zwiedzających Stare Miasto. Powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi ok. 2500 m². Z pozyskanych środków zamierzamy na terenie ogrodu wytyczyć alejki oraz położyć kostkę brukową. Konieczny jest zakup elementów architektury ogrodowej – ławek, koszy na śmieci, zamontowanie oświetlenia. Projekt zakłada renowację zieleni poprzez zerwanie darni i założenie nowego trawnika, zakup podłoża, rozplantowanie, uwałowanie, nowe nasadzenia i pielęgnację roślin. Uwzględnione zostało także postawienie wypoczynkowej altanki oraz remont łącznika prowadzącego ze szpitala do ogrodu. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją projektu załączoną do zgłoszenia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego ul. Długa 1/2

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ogród znajduje się na terenie szpitala, będącego obiektem zabytkowym.
Potencjalni odbiorcy projektu
Pacjenci przebywający na oddziałach - rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest blisko 40 000 pacjentów; Pacjenci poradni specjalistycznych - ponad 110 000 osób leczymy w poradniach przyszpitalnych; Rodziny i odwiedzający - pacjentów przebywających na oddziałach licznie odwiedzają bliscy; Studenci - Katedry i Kliniki UM zlokalizowane w szpitalu uczestniczą corocznie w edukacji 10 000 studentów; Mieszkańcy Poznania i turyści - zabytkowy budynek szpitala oraz XIX wieczna studzienka i okolice Placu Bernardyńskiego przyciągają zwiedzających;
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podczas cyklicznie realizowanego badania subiektywnych odczuć mieszkańców Poznania w 2013 r. poproszono o zidentyfikowanie głównych problemów rozwoju miasta – najbardziej istotna okazała się służba zdrowia (źródło: http://bitly.pl/255388). Chcąc przyczynić się do poprawy jej funkcjonowania i zwiększenia komfortu pacjentów, pragniemy stworzyć miejsce, gdzie chorzy, a także wszystkie osoby odwiedzające ogród, spędzą czas w atmosferze relaksu. Przestrzeń ogrodu to teren o dużym, lecz niewykorzystanym, potencjale. Przebywanie w otoczeniu przyrody ma korzystny wpływ na proces rekonwalescencji - światło słoneczne koi układ nerwowy, poprawia samopoczucie. Spacery w ogrodzie stanowią dla pacjentów doskonałą formę aktywności fizycznej. Rodziny i bliscy pacjentów zyskają przyjazne miejsce oczekiwania, a studenci odbywający zajęcia w szpitalu możliwość spędzania na świeżym powietrzu przerw pomiędzy zajęciami. Odwiedzający Plac Bernardyński będą mogli korzystać z ogrodu, podziwiając zabytkową studzienkę z figurą Madonny z Dzieciątkiem, której renowację rozpoczynamy w 2015 r. Poprzez stworzenie symbolicznego „Oddziału Leczenia Botanicznego” chcemy pokazać, że leczenie może mieć również przyjemne aspekty.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Alejki i kostka brukowa: krawężniki 240 mb – ok. 3900 zł, wykonanie korytowania pod krawężniki + pozostała robocizna – ok. 5600 zł; odnowienie 240 mb alejek poprzez wysypanie i ubicie grysem – ok. 7800 zł; ułożenie kostki brukowej – ok. 300 000 zł 317300
Elementy architektury ogrodowej: ławki – ok. 9000 zł; kosze na śmieci – ok. 5000 zł; altanka – ok. 8000 zł 22000
Modernizacja instalacji elektrycznej w ogrodzie i wymiana lamp 20000
Renowacja zieleni: zerwanie i wywóz darni; zakup i transport podłoża; rozplantowanie; założenie trawnika; uwałowanie; nowe nasadzenia i pielęgnacja 35000
Remont łącznika prowadzącego do ogrodu: odmalowanie ścian – ok. 1500 zł; wykonanie tablic z oznakowaniem wejścia – ok. 500 zł; zastosowanie naklejek ściennych imitujących rośliny – koszt ok. 1000 zł 3000
SUMA: 397300
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Prezentacja projektu Oddzia_ Leczenia Botanicznego - projekt do PBO 2016.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Transportu i Zieleni
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 397300 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 397300 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Monika Pusz, Hanna Mikołajczak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.