Ratujmy Starą Bimbę – odbudowa pierwszego tramwaju elektrycznego z 1898 roku


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Ratujmy Starą Bimbę – odbudowa pierwszego tramwaju elektrycznego z 1898 roku
Opis projektu

Niedziela, 6 marca 1898 roku. Na ulice Poznania po raz pierwszy wyruszają tramwaje elektryczne. Mieszkańcy z zaciekawieniem i pewnym niepokojem spoglądają na nowe pojazdy poruszające się po torowiskach. Świadczą o tym również komunikaty publikowane w poznańskich gazetach: ”Niewprawne oko z trudnością oceni szybkość z jaką porusza się wagon motorowy, dlatego lepiej by było gdyby każdy raczej poczekał kilka sekund, aniżeli w przypuszczeniu, że może jeszcze przejść na drugą stronę ulicy, wstępował na tory i relsy a tym samym narażał się na niebezpieczeństwo pochwycenia przez wagon”. Pierwszymi wagonami, które rozpoczęły erę elektrycznych bimb, były pochodzące z Bergische Stahlindustrie wagony silnikowe Typu I, których łącznie sprowadzono do Poznania 15 sztuk. Były one wyposażone w aparaturę elektryczną firmy Union Elektrizitätz Berlin oraz silnik typu GE800 o mocy 15 KM. Przewoziły 28 pasażerów, z czego 16 na miejscach siedzących we wnętrzu wagonu oraz 12 na miejscach stojących na odkrytych platformach pomostów. Prąd doprowadzany był z górnej sieci trakcyjnej przez odbierak w kształcie drążka zakończonego rolką toczącą się po drucie. Dziś, po ponad 117 latach od tego wydarzenia, stajemy przed możliwością odbudowy wagonu, który z pewnością ponownie będzie budził duże emocje poruszając się po Poznaniu. Pod koniec 2014 roku, KMPS rozpoczął prace związane z odbudową tego tramwaju. Dotychczas, dzięki pieniądzom zebranym w ramach akcji „Ratujmy Stare Bimby”, udało nam się wykonać odlewy kół szprychowych, sprężyn, prowadnic oraz osłon maźnic. Znaleźliśmy również oryginalne silniki elektryczne, które wymagają naprawy. Po odtworzeniu wózka, będziemy mogli przystąpić do odbudowy drewnianego nadwozia wagonu. Konieczne jest również pozyskanie nastawnika jazdy – służący do rozpędzania i hamowania tramwaju. Ważnym elementem jest również drążkowy odbierak prądu, który musi umożliwiać poruszanie się po dzisiejszej sieci trakcyjnej. Odbudowany wagon silnikowy tworzyć będzie skład w historycznym wagonem Carl Weyer nr 305 z 1905 roku, który został odbudowany w 2015r. z okazji 135-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Odbudowany wagon tramwajowy stacjonować będzie w zajezdni tramwajowej przy ulicy Madalińskiego (przyszłe Muzeum Komunikacji). Dostępny będzie na przejazdach okolicznościowych na obszarze całego miasta, będzie prezentowany odwiedzającym zajezdnię Madalińskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejski teren zajezdni Madalińskiego znajduje się pod opieką Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele muzealne. Wagon stanowić będzie „żywy eksponat” powstającego muzeum. Właścicielem odbudowanego wagonu zostanie MPK Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wyremontowany tramwaj stanowić będzie eksponat, dostępny dla ogółu społeczeństwa podczas zwiedzania zajezdni przy ulicy Madalińskiego oraz podczas licznych imprez otwartych organizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. przy współudziale stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Jednocześnie tramwaj byłyby świetnym uzupełnieniem szeregu wydarzeń miejskich, uroczystości oraz rocznic historycznych związanych z komunikacją miejską w Poznaniu, w tym przypadającą w 2018 roku 120 rocznicą uruchomienia tramwajów elektrycznych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przeprowadzenie odbudowy zabytkowego tramwaju Typu I pozwoli na ponowne przywrócenie go do ruchu na poznańskich torowiskach pierwszego tramwaju elektrycznego. Stanowić on będzie „żywy eksponat muzealny” przypominający historię poznańskich tramwajów. Odbudowany wagon wraz z wagonem doczepnym Carl Weyer (odbudowanym w 2015r.), tworzyć będzie historyczny skład wagonów z przełomu XIX i XX wieku. Będzie to pierwszy w Poznaniu pociąg tramwajów z otwartymi pomostami na przodach i tyłach wagonów. Na pokładzie wyremontowanego tramwaju obsługę pełnić będą konduktorzy w historycznych mundurach – członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Stowarzyszenie od szeregu lat organizuje liczne imprezy komunikacyjne przyciągające mieszkańców Poznania, a także pasjonatów historii komunikacji miejskiej z innych miast Polski i Europy. Imprezy takie jak: „Katarzynka" (święto patronki tramwajarzy Św. Katarzyny), czy "Świąteczna Bimba", na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie podwozia wagonu wraz z naprawą pozyskanych oryginalnych silników elektrycznych 150000
Wykonanie nadwozia wagonu z elementów drewnianych, szkła i poszycia z metalu wraz z elementami wykończenia 250000
Pozyskanie nastawnika jazdy oraz innych podzespołów elektrycznych 150000
SUMA: 550000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacji wagonu tramwajowego nie będą wysokie. Jako eksponat w zajezdni Madalińskiego nie będzie generował kosztów. Wykonanie przeglądów oraz drobnych napraw związanych z przejazdami okolicznościowymi nie powinny przekroczyć 20 tys. złotych rocznie. 20000
SUMA: 20000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Dokumentacja zdjęciowa Dokumentacja zdj_ciowa.pdf
Broszura dot. wagonu Broszura_Typ_I_v3.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 550000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 570000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.