Przejście dla pieszych z azylami przy Politechnice


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Przejście dla pieszych z azylami przy Politechnice
Opis projektu

Projekt zakłada budowę przejścia dla pieszych z azylami przez ulicę Kórnicką na wysokości Politechniki i przychodni. Ze względu na małe natężenie ruchu drogowego oraz możliwość utworzenia azylów przejście to nie powinno być wyposażone w sygnalizację świetlną. Ponadto, sygnały dla pieszych są zazwyczaj ignorowane w przypadku braku występowania ruchu pojazdów. Zaproponowano dwa azyle, tak aby przed torowiskiem piesi i rowerzyści mieli możliwość oczekiwania na przejazd tramwaju. Ulica Kórnicka na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicami Piotrowo/Serafitek powinna zostać objęta strefą „tempo 30”.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kórnicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Kórnicka 26 i 28, okolice wjazdu na teren parkingu przy przychodni oraz wjazdu na teren Politechniki
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu byliby głównie studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie piesi przekraczają jezdnię w nieoznakowanym miejscu. Budowa przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, ale z azylami spowodowałaby podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych. Dodatkowym korzystnym czynnikiem byłoby wyznaczenie strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy koszt całkowity 250000
SUMA: 250000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rysunek proponowanego rozwiązania Przej_cie K_rnicka.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Przejście dla pieszych przez ul. Kórnicką ujęte jest w dokumentacji zadania związanego z modernizacją trasy tramwajowej na odcinku ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna z terminem realizacji do końca lipca 2016r., która zawiera budowę ww. przejścia dla pieszych. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie konsultacji społecznych w tej sprawie.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Transportu Miejskiego
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.