Rozbudowa szkoły


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Rozbudowa szkoły
Opis projektu

Dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie i częściowej przebudowie Szkoły Podstawowej nr 48 z oddziałami integracyjnymi im. O.Franka. .Wiceprezydent M.Wiśniewski w dniu 29 maja otrzymał wstępny projekt rozbudowy wraz z kosztorysem. Szkoła posiada oddziały integracyjne. a w nich 30 uczniów niepełnosprawnych(z przewagą niepełnosprawności ruchowej)Powierzchnia dydaktyczna szkoły to 776 metrów kwadratowych , a liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 280 uczniów. Powierzchnia dydaktyczna przypadająca na jedno dziecko to 1,6 metra kw. na dziecko.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań Stare- Miasto Osiedle Naramowice ul.Sarmacka 105 ,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja sal jest przewidziana na terenie działki należącej do Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą uczniowie SP48 dzieci z przedszkola 16 i 141, mieszkańcy tego rejonu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
.Dzięki rozbudowie poprawi się jakość edukacji oraz zwiększą się możliwości rewalidacyjne dla naszych niepełnosprawnych uczniów. Obecnie szkoła ma trudne warunki lokalowe.Nie spełniają one żadnych standardów. Nauczanie odbywa się w systemie dwuzmianowym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rozbudowa części dydaktycznej 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
skan SKMBT_36015061519020.pdf
skan decyzji SKMBT_36015061519031.pdf
skan SKMBT_36015061519030.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 500000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.