Skatepark Czecha


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Skatepark Czecha
Opis projektu

Jako Stowarzyszenie "Chartowo - Nasz Dom" chcemy wraz z miłośnikami sportu stworzyć jedyny na Chartowie ogólnodostępny skatepark. Miejscem, w którym miałby powstać to korty tenisowe znajdujące się w sąsiedztwie parku na os. Czecha i fortu IIa. Przy okazji budowy skateparku miałaby zostać wymieniona nawierzchnia, która obecnie jest zniszczona oraz zbudowane nowe ogrodzenie terenu i bramy wejściowe oraz oświetlenie. Chcemy również aby plac był zamykany na noc co uchroniłoby go przed dewastacją. Na płycie kortów stanęłyby profesjonalne urządzenia służące do uprawiania tego sportu - dwie duże rampy oraz murki. Na środku zaplanowany jest klomb zieleni. Przed hałasem dla okolicznych mieszkańców chroniłaby zieleń, która zostałaby dosadzona do obecnie znajdującej się w tym miejscu. Przy realizacji inwestycji Stowarzyszenie współpracowałoby z Radą Osiedla Chartowo oraz Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych", która zarządza tym terenem.

Dopisano dnia 15/07/15 "W nawiązaniu do rozmowy w sprawie skateparku na os. Czecha przesyłam zmienioną lokalizację z kortów tenisowych położonych przy bloku 97 - 107 na Park przy forcie IIa - przy skrzyżowaniu ulic Piaśnicka/Kurlandzka w sąsiedztwie planowanych w projekcie przebudowy parku muld rowerowych: - obręb Chartowo, arkusz 15, działka 2/2 (jest to lokalizacja główna) - obręb Chartowo, arkusz 14, działka 1/9 - obręb Chartowo, arkusz 06, działka 27/16 część, działka 63/2 część, działka 29/1 część. Przy czym dwie pozostałe wskazane lokalizacje są to rezerwowe.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Korty tenisowe na os. Czecha zlokalizowane przy parku, forcie IIa przy skrzyżowaniu ulic Piaśnicka/Kurlandzka w sąsiedztwie planowanych w projekcie przebudowy parku muld rowerowych:

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obręb Chartowo, arkusz mapy: 11, działka 7/49 część. Właścicielem nieruchomości jest Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież uprawiająca ten rodzaj sportu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W chwili obecnej na terenie Chartowa nie ma żadnej inwestycji tego typu dla osób lubiących skateboarding. Co za tym idzie młodzież korzysta z miejsc ogólnodostępnych takich jak murki, barierki co nie zawsze jest bezpieczne dla nich samych, dla przechodniów oraz niejednokrotnie przyczynia się do uszkodzeń mienia publicznego. Stąd właśnie pomysł stworzenia miejsca, na którym będzie można bezpiecznie i bez szkody dla innych uprawiać sport. Same korty, na których miałby zostać zlokalizowany obecnie nie nadają się do użytku ze względu na zniszczoną nawierzchnię oraz ogrodzenie. Wraz z budową skateparku planowane jest oświetlenie terenu co z kolei poprawi bezpieczeństwo w jego sąsiedztwie - obecnie ciąg pieszy nie jest oświetlony żadną latarnią. Z uwagi na warunki jakich udzielają producenci sprzętu do uprawiania sportu, skatepark nie generowałby dodatkowych kosztów w kolejnych latach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana nawierzchni asfaltowej na całej powierzchni terenu na wylewkę betonową 150000
Budowa nowego ogrodzenia wraz z bramami wejściowymi 50000
Budowa dwóch dużych ramp oraz mniejszych murków wraz z zabezpieczeniem przed dewastacją Na środku powstałby klomb zieleni - zgodnie z załączonymi wizualizacjami. 250000
SUMA: 450000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja obrotowa skateparku Czecha_skatepark.gif
Wizualizacja - część 1 Skatepark-1.pdf
Wizualizacja - część 2 skatepark-2.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 450000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 450000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.