Ścieżka rowerowa i remont chodnika na Polance


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Ścieżka rowerowa i remont chodnika na Polance
Opis projektu

Proponuję by w ramach budżetu obywatelskiego przeprowadzić remont i modernizację chodnika łączącego ze sobą osiedla Tysiąclecia i Polanka. Chodnik ten jest wyjątkowo wąski, przez co całkowicie niedostosowany do natężenia i rodzaju ruchu. Po chodniku poruszają się w obie strony (po drugiej stronie torowiska brakuje chodnika!!!) matki z dziećmi w wózkach, rowerzyści, rolkarze, właściciele psów oraz piesi. Obecny chodnik zdecydowanie nie jest w stanie pomieścić tylu uczestników ruchu. Ze względu na bliskość trakcji tramwajowej stanowi to istotnie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Proponuję więc wyremontować i poszerzyć istniejący chodnik, wydzielić na nim ścieżkę rowerową oraz zapewnić odpowiednie oznakowanie i oświetlenie trasy. Niezbędne będzie również ustawienie koszy na odpadki (obecnie na trasie są tylko 3 - efekty widać w pobliskich krzakach). Jeśli zagospodarowanie terenu nie pozwoli na realizacje projektu, proponuje przenieść chodnik na druga stronę torowiska.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kórnica, wzdłuż trasy tramwajowej pomiędzy przystankami Polanka i os. Tysiąclecia.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zakładam iż chodnikiem pomiędzy przystankami Polanka, a Kórnica zajmie się właściciel Galerii Posnania. Jeśli nie, projekt należałoby poszerzyć o wskazany odcieniek.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli: Polanka, Lecha, Tysiąclecia
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uważam, iż chodnik wraz ze ścieżką rowerową jest niezbędny w tym miejscu. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu ruchu! Chodnik jest za wąski i nie dostosowany do rodzaju i natężenia ruchu. Ze względu na bliskość galerii handlowych (Malta i Posnania), parku (os. Tysiąclecia) wybiegu dla psów (Polanka) oraz terenów rekreacyjnych (tereny nadmaltańskie) trasa ta, jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych w okolicy. Realizacja projektu podniesie komfort użytkowania i znacznie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
remont chodnika 24000
ewentualny remont i uzupełnienie oświetlenia 85000
ustawienie koszy na śmieci ok. 5 sztuk 2500
wydzielenie osobnego pasa trasy rowerowej 80000
montaż barierek odgradzajacych chodnik i ścieżkę rowerową. 8000
postawienie odpowiednich znaków drogowych 300
SUMA: 199800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Remont nawierzchni chodnika 20000
Wywóz odpadów 200
Konserwacja i ewentualne naprawy oświetlenia 1800
Ewentualne koszty konserwacji barierek 1000
SUMA: 23000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
szerokość chodnika IMG_20150616_110507.jpg
szerokość pobocza IMG_20150616_110229.jpg
Tramwaj i użytkownicy ruchu IMG_20150616_110209.jpg
rowerzysta, matka z wózkiem i pieszy IMG_20150616_110225.jpg
właściciel psa i pieszy IMG_20150616_110521.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt nie może być zrealizowany ze względu na trwające ustalenia własności gruntów i gospodarza terenu - obecnie część terenu nie jest własnością Miasta. Spodziewana realizacja w ramach projektu "Program Poznań Rataje-Franowo - modernizacja trasy tramwajowej ul.Kórnicka - Os. Lecha - rondo Żegrze". Wycena realizacji odcinka pomiędzy Kórnicką a os. Tysiąclecia wynosi 3 306 682,74+ nadzór inwestorski i autorski, a więc przekracza 2 mln zł.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Transportu Miejskiego
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.