Rekreacja na Strzeszynie


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Rekreacja na Strzeszynie
Opis projektu

Projekt obejmuje powstanie bądź rewitalizację systemu obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w północno-zachodniej części Poznania. Oprócz powstania samej infrastruktury w projekcie zaplanowane są: animacje kulturalne, otwarcie lig osiedlowych, festyn, koncerty, czytanie bajek, bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów. Np. osiedlowa liga koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, joga dla seniorów, joga dla mam z dziećmi, nauka jazdy na pump-trucku i inne. Projekt ma na celu zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zarówno dzieci, młodzieży, pasjonatów rowerów jak i całych rodzin oraz seniorów. Działania projektu będą mieć miejsce na terenie Parku Edukacji Ekologicznej przy ul. Homera, obejmą pas zieleni między ul. Owidiusza i Horacego, pas zieleni między ulicami Kaczmarskiego a Wierzyńskiego oraz tereny rekreacyjne przy ul. Krajeneckiej. 1) Park Edukacji Ekologicznej przy szkole na ul. Hezjoda. a) Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK. Asfaltowy rowerowy plac zabaw PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje się liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu. Dzięki niewielkim przeszkodom i małym prędkościom, jakie rozwijają użytkownicy toru, jest on odpowiedni dla dorosłych, jak i dzieci już od 4 roku życia. Uniwersalność tego toru cechuje możliwość korzystania z niego na wszystkich typach rowerów – z amortyzacją, bez amortyzacji, górskich, BMX... PUMPTRACK stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Jest to prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową. Powierzchnia jezdna toru jest pokryta asfaltem. Skarpy nie będące powierzchniami jezdnymi po zagęszczeniu są darniowane nadając całości estetyczny wygląd.  b) Podest sceniczno-rolkarski z przyłączem elektrycznym - posłuży do imprez: szkolnych, osiedlowych, festynu, koncertów, organizacji kina letniego. W przyszłości będzie można ją zadaszyć i powstanie amfiteatr, a jednocześnie, na co dzień będzie wykorzystywana jako prosty skate-park. W przyszłości będzie można ustawiać ruchome elementy skate-parku. c) Stacja metereologiczna - klatka Stevensona. Posłuży nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół przy ul. Hezjoda w trakcie obserwacji środowiska naturalnego. 2) Strzeszyn Grecki. Pas zieleni między ulicami Owidiusza i Horacego. Na tym terenie przewidywana jest rewitalizacja istniejącego boiska do koszykówki, to znaczy położenie nowej nawierzchni tartanowej i utworzenie opaski bezpieczeństwa. Ponadto przewiduje się postawienie nowych, 5m bramek do piłki nożnej oraz ustawienie nowych ławek wraz z koszami na śmieci na całym terenie (8 szt.) 3) Strzeszyn Literacki. Pas zieleni między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego. Położony jest w tej części osiedla, która pozbawiona jest zupełnie infrastruktury sportowej czy rekreacyjnej. Niedaleko powstanie duże przedszkole na 250 dzieci, zatem w naturalny sposób obszar ten stanie się dla nich terenem spacerowym. W projekcie przewiduje się stworzenie placu zabaw dla małych dzieci, budowę ścieżki parkowej wraz z ustawionymi przy niej ławkami oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12 na 18 m. 4) Stary Strzeszyn. Teren boisk przy ul. Krajeneckiej. Tutaj planuje się zainstalowanie dużego linarium, które umożliwi dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zdolności ruchowe. Linarium wraz z istniejącą już w tym miejscu infrastrukturą staną się bazą, która posłuży przeprowadzeniu różnego rodzaju animacji dla dzieci.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice Kaczmarskiego, Owidiusza, Hezjoda/Homera i Krajenecka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie lokalizacje elementów sportowo-rekreacyjnych zostały przewidziane na działkach należących do Miasta Poznań, o przeznaczeniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego : sport i rekreacja, zieleń urządzona itp, a zatem zgodnych z planami wynikającymi z niniejszego projektu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin, którzy zainteresowani są spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, uczestniczeniem w animacjach kulturalnych, uprawianiem sportów, zarówno pod okiem trenera jak i samemu, zmierzeniem się w ligach osiedlowych, uczestniczeniem w koncertach, festynach, korzystaniem z kina letniego. Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 65 położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Edukacji Ekologicznej, co umożliwi korzystanie z nowo powstałej infrastruktury w trakcie nauczania. Podest sceniczno-rolkarski będzie mógł być wykorzystywany podczas różnych imprez i występów dzieci. Klatka Stevensona posłuży w czasie lekcji przyrody, geografii czy fizyki. Rowerowo-rolkowy plac zabaw będzie umożliwiał relaks uczniów przed i po lekcjach. Powstający Park Kaczmarskiego z placem zabaw dla małych dzieci i alejką parkową posłuży jako dodatkowy teren spacerowy dla dzieci z nowo powstającego przy ul. Poświatowskiej przedszkola dla 250 dzieci. Wielkie linarium na Starym Strzeszynie posłuży także dzieciom z przedszkola przy ul. Biskupińskiej w czasie ich wypraw na osiedlowy plac zabaw.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie istniejąca infrastruktura kulturalno - rekreacyjna w północno-zachodniej części miasta jest niewystarczająca. Zgodnie z Poznańską Mapą Potrzeb Lokalnych w omawianej części miasta Poznań brakuje: 1) animacji wszystkich grup wiekowych dot. aktywnego trybu życia (np. trener osiedlowy dla dzieci) oraz 2) skate-parku. Projekt ten zaspokaja jednocześnie aż 2 zgłoszone w Mapie potrzeby.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Stary Strzeszyn, ul. Krajenecka: Linarium 68000
Strzeszyn Literacki, ul. Kaczmarskiego: boisko wielofunkcyjne, ścieżka parkowa z ławkami, plac zabaw dla małych dzieci. 130000
Strzeszyn Grecki, ul. Owidiusza: nowa nawierzchnia boiska do kosza, bramki do piłki nożnej, ławki i kosze na śmieci 34000
Park Edukacji Ekologicznej obok szkoły, ul. Hezjoda/Homera: rowerowy plac zabaw 120 000, podest sceniczno-rolkarski 90 000, klatka Stevensona 5000 215000
Animacje kulturalne - całe osiedle 20000
Trenerzy - całe osiedle 27000
SUMA: 494000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie boisk, placów zabaw i innych 6000
SUMA: 6000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Tereny zielone cz.3 Tereny zieleni PBO 2016 cz.3 Poprawka-2.pdf
Zdjęcia i opisy elementów Wizualizacje do bud_etu obywatelskiego.docx
Tereny zielone cz.1 Tereny zieleni PBO 2016 cz.1.pdf
Tereny zielone cz.2 Tereny zieleni PBO 2016 cz.2-2.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Kultury
Wydział Sportu
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - NIE DOTYCZY
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - NIE DOTYCZY
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE DOTYCZY
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - NIE DOTYCZY
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE DOTYCZY
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE DOTYCZY
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE DOTYCZY
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE DOTYCZY
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE DOTYCZY
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - NIE DOTYCZY
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE DOTYCZY
KOSZTY
Koszt projektu - 500000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE DOTYCZY
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Arleta Matuszewska,Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.