Aktywność w

Włodzimierz Marciniak

Imię i nazwisko

Włodzimierz Marciniak

Adres zamieszkania

Osinowa 13/12

61-451 Poznań
Stowarzyszenie / Fundacja / Związek Wyznaniowy

Rodzinny Ogród Działkowy HCP-4 w Poznaniu

 
Włodzimierz Marciniak nie ma jeszcze biografii.