Aktywność w

Marzena Czupryńska

Imię i nazwisko

Marzena Czupryńska

Adres zamieszkania

OWW 104 skr. poczt. 2

61-670 Poznań 13
Telefon komórkowy

798-517-190

Stowarzyszenie / Fundacja / Związek Wyznaniowy

Biuro Pełnomocnika Społecznego

 
Opis

Jestem wolontariuszem. Udzielam się społecznie w różnych przedsięwzięciach. W Biurze Pełnomocnika Społecznego udzielam się przy Projekcie Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jestem osobą otwartą na projekty społeczne. Lubię pomagać.