Aktywność w

Elżbieta Sobkowiak

Imię i nazwisko

Elżbieta Sobkowiak

Stowarzyszenie / Fundacja / Związek Wyznaniowy

Rada Osiedla Podolany

 
Opis

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany