Aktywność w

BonoServiamus

Stowarzyszenie / Fundacja / Związek Wyznaniowy

Bono Serviamus - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 
Opis

Szpital Kliniczny Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od wielu lat ofiarowuje swoim Pacjentom to, co w medycynie najlepsze. Działalność opieramy na dwóch filarach: sercowo – naczyniowym oraz onkologicznym. Szpital jest najstarszą funkcjonującą poznańską lecznicą. Bono Serviamus – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu działa od 2004 roku. Cele Stowarzyszenia koncentrują się na: 1. Rozwijaniu i popieraniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, 2. Wspieraniu organizacyjnym i rzeczowym poszczególnych jednostek Szpitala, 3. Wspieraniu działań administracyjnych Szpitala w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych, 4. Inicjowaniu i prowadzeniu współpracy Szpitala z instytucjami międzynarodowymi, 5. Promocji szpitala, 6. Promocji zdrowia i profilaktyce zdrowotnej