Oświetlenie górek saneczkowych - 100% więcej zimy


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Oświetlenie górek saneczkowych - 100% więcej zimy
Opis projektu

I etap - oświetlenie górek saneczkowych 100% więcej zimy; II etap (po realizacji pierwszego etapu) - naśnieżanie górek saneczkowych. Głównym elementem jest maszt (słup metal), słup oświetleniowy o wysokości 11 m - 12 m (z wysięgnikiem dwukierunkowym - pierwsze ramię z dwoma sztukami opraw 400 W - w stronę dużej górki, a drugie ramię z dwoma sztukami opraw 400 W w stronę małej górki. Z pięcioma lub czterema sztukami lamp o mocy 250-400 W - skierowane na pobliskie górki 8 m i 6 m. Oszczędności - słup światło czynne od grudnia do marca od zmierzchu (15:30 max do 22:00), wyłacznik czasowy, załącznik zmierzch. UWAGA: oświetlenie będzie znajdowało się w pasie drogowym.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park przy os. Tysiąclecia - użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie" - pas drogowy al. Ks. Radziejewskiego, przy przystanku MPK "os. Lecha".

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Oświetlenie stanie w pasie drogowym.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież - prowokacja do korzystania z uroków zimy. Górny Taras Rataj - ok. 80 000 ludności. Minikursy nauki jazdy na nartach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Oświetlenie byłoby uruchamiane od 15 grudnia do 15 marca, czyli 3 miesiące w roku w godzinach: 16:00 do 23:00, co daje 630 godzin, czyli ok. 1000 KWh ok. 600 zł na sezon czyli mniej 1 lampa uliczna. Oświetlenie pozwoli korzystać z górek - sanek o 7 godzin dłużej, czyli dzień dłuższy o 100%. Górki w rankingu są na pierwszym miejscu (bezpieczeństwo, dojazd), to bogactwo naturalne. Zachęta do kontaktu ześniegiem, zimą. Lokalizacja pozwala stworzyć parking sezonowy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Maszt + oprawy oświatleniowe 18000
Montaż 2000
SUMA: 20000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszt oświetlenia, bieżących remontów i konserwacji. 1000
SUMA: 1000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Projekt brał już udział w PBO 2014, 2015 - projekty w załączeniu G_rki saneczkowe - o_wietlenie-4.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 20000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 21000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.