Impreza biegowa II Piątka dookoła Wildeckiej Pyry / I Dziesiątka dookoła Wildeckiej Pyry


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Impreza biegowa II Piątka dookoła Wildeckiej Pyry / I Dziesiątka dookoła Wildeckiej Pyry
Opis projektu

7 czerwca 2014 r. podczas Festiwalu Aktywnych Społeczności Lokalnych, który miał miejsce w Parku im Jana Pawła II na Wildzie, odbył się pięciokilometrowy bieg rekreacyjny pod nazwą ,,I Piątka Dookoła Wildeckiej Pyry''. Jednocześnie przed samym biegiem głównym odbyły się biegi dziecięce na dystansie 200, 400 i 800 metrów dla najmłodszych uczestników festynu. Organizatorami wspomnianego biegu była Wildecka grupa biegowa ,,Wilda Biega'', Stowarzyszenie WILdzianie oraz biegi.wlkp. Z uwagi na wielkie zainteresowanie tamtymi biegami, jako administrator grupy Wilda Biega chciałbym zorganizować II edycję tego biegu wraz z biegami dziecięcymi oraz dodatkowo poszerzyć całą imprezę o bieg dziesięciokilometrowy pod nazwą ,,I Dziesiątka Dookoła WIldeckiej Pyry''. Grupa „Wilda Biega” ma zamiar czynnie włączyć się w organizację tych biegów organizując pomiar czasu, przygotowując pakiety startowe, nagrody i promocję imprezy w lokalnych mediach oraz poprzez media społecznościowe i plakaty umieszczone w strategicznych miejscach dzielnicy.

„Wilda Biega” jest grupą znaną w świecie poznańskich biegaczy, dysponującą rozbudowaną siecią kontaktów z firmami i osobami zainteresowanymi tematyką biegania, co bardzo ułatwi organizację, promocję imprezy oraz zapewni jej sprawne i dokładne przygotowanie.

Bieg powinien być zabezpieczony poprzez udział Straży Miejskiej i Policji. Trasa biegu będzie widoczna i oznakowana specjalną taśmą oraz poprzez udział wolontariuszy ubranych w odblaskowe kamizelki. Organizatorzy zapewnią zabezpieczenie medyczne oraz zaplecze sanitarne w postaci toalet przenośnych

Zapisy do obu biegów będą możliwe poprzez stronę internetową. W trakcie trwania imprezy zapewniona będzie profesjonalna rozgrzewka przed samym biegiem, jak i po biegu oraz posiłek regeneracyjny i napoje dla wszystkich uczestników biegów. Udział w imprezie byłby bezpłatny i dostępny dla każdego. Liczba zawodników biegów na 5 i 10 km, które będą rozgrywane jednocześnie nie powinna przekroczyć w sumie 400 osób. Każdy z uczestników biegu na 5 i 10 km otrzyma koszulkę funkcyjną, wszyscy uczestnicy (także biegów dziecięcych) otrzymają pamiątkowy medal, a dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody – puchary

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Oba biegi odbyłyby się jednoczesnie na terenie Parku im. jana Pawła II na Wildzie. Start zlokalizowany pod Pomnikiem Poznańskiej Pyry równiez w Parku JP II. Trasy obu biegów pokrywałyby się i wiodły alejkami Parku oraz nieutwardzonymi ścieżkami w obszarze ulic Dolna Wilda, Żelazka, Droga Dębińska oraz Hetmańska. Trasa nie koliduje z ruchem ulicznym i w żadnym miejscu nie przecina ulic. Bieg I Piątka dookoła Wildeckiej Pyry miałby dwa okrążenia o długości 2,5 km. Natomiast I Dziesiątka dookoła Wildeckiej Pyry cztery okrążenia o tej samej długości. Biegi dziecięce odbyłyby się w okolicach startu i mety w pobliżu Biura Zawodów pod opieką Organizatorów. Link do trasy Biegów: http://www.mapmyride.com/routes/view/734129805 Zawodnicy kończący bieg na 5 km po przekroczeniu lini mety kończyliby bieg natomiast pozostali biorący udział w biegu na 10 km biegliby kolejne 2 okrążenia.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Biuro zawodów oraz depozyt z ewentualną szatnią mieściłby się w wydzielonej części na centralnym placu parku Jana Pawła II w postaci namiotu nie przeszkadzając innym mieszkańcom odwiedzającym w tym czasie park.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Wildy i Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Grupa biegowa Wilda Biega https://www.facebook.com/groups/wildabiega/ została założona w 2013 roku i zrzesza ponad 300 członków. Z dnia na dzień powiększa się z uwagi na wielką popularność biegania na Wildzie. Wilda wraz ze wspaniałym parkiem im. Jana Pawła II oraz Łęgami Dębińskimi jest wymarzonym miejscem do uprawiania sportu a w tym wypadku jest to właśnie bieganie będące najprostszą i najtańszą formą ruchu. Na Wildzie z roku na rok czynne uprawianie biegania jest coraz bardziej widoczne i tego typu impreza będzie wspaniałą promocją samej dzielnicy jak i zdrowego trybu życia a także sposobem na zachęcenie mieszkańców Wildy do integracji i rekreacji. Wszystkie biegi będą bezpłatne co dodatkowo przyciągnie zainteresowanych. Jestem pewien, że bieganie, które zyskuje coraz większą popularność oraz tego typu cykliczne wydarzenia na stałe wpiszą się w kalendarz imprez biegowych organizowanych na Wildzie. A o I Piątce dookoła Wildeckiej Pyry pisali np tu: http://apetytnasport.pl/piatka-dookola-wildeckiej-pyry/
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nagrody. Puchary dla zwycięzców w kategoriach Kobiet i Mężczyzn. Okolicznościowe medale i dyplomy dla wszystkich zawodników w tym dzieci. Koszulki techniczne dla zawodników biorących udział w biegu na 5 i 10 km. 26000
Wynajem toalet przenośnych w ilości 5 sztuk. 700
Wynajęcie firmy zapewniającej profesjonalne usługi z zakresu pomiaru czasu zawodników biorących udział w biegu, druk numerów startowych, zapisy internetowe do biegu, nagłośnienie oraz obsługę informatyczną imprezy. 4500
Trener fitness, który przeprowadzi rozgrzewkę przed biegiem, posiłek regeneracyjny oraz woda dla wszystkich uczestników, opieka medyczna podczas trwania imprezy. 2500
Wypożyczenie namiotu do wykorzystania na biuro zawodów/depozyt, worki na depozyt, taśma zabezpieczająca trasę biegu, zakup kamizelek odblaskowych dla wolontariuszy. 1000
Opłata za korzystanie z gruntu dla ZZM. 430
SUMA: 35130
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Plakat reklamujący Festyn Aktywnych Społeczności Lokalnych FASL_Wilda_a5_q.pdf
Wstępna zgoda ZZM na organizację biegu Scan0546.pdf
Trasa Biegów II Piątka dookoła Wildeckiej Pyry i I Dziesiatka dookoła Wideckiej Pyry Trasa Biegu.JPG
Rekomendacja Rady Osiedla Wilda Rekomendacja_biegi.jpg
Koszulka techniczna z I Piątka dookoła Wildeckiej Pyry I Pi_tka dooko_a Wildeckiej Pyry.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 35130 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 35130 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.