Bulodrom w Parku Wodziczki


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Bulodrom w Parku Wodziczki
Opis projektu

3 boiska do buli. Trzy stanowiska miałyby być zrealizowane w parku Wodziczki. Boiska miałyby być proste. Korzystanie z nich darmowe. Koniecznością była by wymiana piasku raz w roku. Kilka zestawów buli, dla tych, dla których wydatek ten jest zbyt duży, znajdowały by się w pobliskiej szkole na ul. Drzymały. Tam można by je za darmo wypożyczyć za okazaniem dowodu tozsamości

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Al. Wielkopolska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Centralny pkt. parku Wodziczki (w kole z trawy obok placu zabaw)
Potencjalni odbiorcy projektu
Seniorzy, młodzież, dorośli - generalnie wszyscy. Sam mam 35 lat i wielu moich znajomych chętnie by w bule pograło, ale oprócz płatnego bulodromu na Malcie, miasto nie oferuje podobnej miejscówki. Sołacz jest dzielnicą, gdzie jest wielu seniorów. Ich, jak i młodzież chciałbym wyciągnąć z domów w celu rekreacji połączonej z integracją.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak infrastruktury dla tej gry powoduje, że jest ona mało znana. Uprawiać ten sport może każdy, bez przygotowania sportowego.Gra w bule jest adresowana do wszystkich bez względu na wiek. Grać można pojedynczo, ale i zespołowo. Świetne jako jako sport rodzinny (zespoły: rodzice vs. dzieci). Gra na świeżym powietrzu. Bule wspaniale integrują, nie tylko rodzinę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Oferta poniżej, wykonawca wskazany przez POSiR, aczkolwiek mozna by to zrobić taniej: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia do Starostwa - 3000,00 netto. 2. Wykonanie trzech torów o wymiarach 4x15m wraz z obrzeżami drewnianymi - 40500 netto. Czas realizacji projekt ok 4 tygodnie od otrzymania, czas realizacji robót budowlanych 3 tygodnie. 43500
SUMA: 43500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
jest to koszt piasku, myślę że około 1000 zł na rok, ewentualne naprawy uszkodzeń 1000
SUMA: 1000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 43500 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 44500 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.