Park dookoła Fortu IX wraz w wybiegiem dla psów


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Park dookoła Fortu IX wraz w wybiegiem dla psów
Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenów zielonych dookoła Fortu IX przy ul. Głazowej z przeznaczeniem na park. Zakłada się wykorzystanie istniejących ścieżek dookoła fortu, ich utwardzenie za pomocą żwiru oraz montaż ławek i koszy na śmieci. W południowej części, od strony ul. Szubińskiej na łące proponuje się wykonanie grodzonego wybiegu dla psów. Przy głównym wejściu stanęłaby tablica opisująca historię fortu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny dookoła Fortu IX (Świerczewo, ul. Głazowa, Rawicka, Śmiełowska, Szubińska, Kępińska)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren należy w całości do Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Świerczewa oraz Górczyna, właściciele psów mieszkający w południowo-zachodniej części Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie teren jest zaniedbany, jednak znajduje się tam piękna zieleń. Mieszkańcy boją się wychodzić na spacery. W okolicy brakuje terenów parkowych i spacerowych, nie ma także wybiegów dla psów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Alejka główna (1050 m * 2,00 m * 120 zł/m2) 252000
alejki boczne - dojścia (300 m * 2,00 m * 120 zł/m2) 72000
Mała architektura (ławki, kosze na śmieci) 26000
Zagospodarowanie zieleni (przycięcie krzewów, nowe nasadzenia) 35000
Wybieg dla psów (ogrodzenie, urządzenia) 50000
Tablica informacyjna z historią fortu 5000
SUMA: 440000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie porządku 10000
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Plan zagospodarowania - Fort IX fortIX.pdf
Zdjęcie lotnicze lotniczeFortIX.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 440000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 450000 PLN
Zespół Obradował w składzie Konrad Dąbrowski Piotr Izydorski Marcin Wolniak Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Wszyscy członkowie Rady Osiedla Świerczewa: Anna Matusewicz-Potocka, Anna Bartoszewicz-Sarna, Błażej Szymański, Dawid Abramowicz, Hanka Gadzińka, Jan Sulanowski, Katarzyna Pampuch, Marcin Maćkowiak, Maria Pajtasz, Marian Dyczkowski, Mirosław Woźniak, Przemysław Marciniak, Roman Koszuta, Tomasz Wierzbicki, Tymoteusz Śmieszek
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.