Budowa i oznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Serafitek, Piotrowo i Królowej Jadwigi/Krzywoustego


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa i oznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Serafitek, Piotrowo i Królowej Jadwigi/Krzywoustego
Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest budowa oraz oznaczenie nowych ścieżek rowerowych, stanowiących połączenie systemu komunikacji rowerowej w Poznaniu, a także budowa pasów rowerowych przy przejściach dla pieszych, usprawniające komunikację i bezpieczeństwo w okolicach Warty, Politechniki i Akademii Wychowania Fizycznego, a także bądź co bądź popularyzujące jazdę na rowerze na uczelnię/do pracy w Poznaniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Królowej Jadwigi, ul. Serafitek, ul. Piotrowo, ul. Bolesława Krzywoustego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rozbudowa drogi rowerowej zaczynałaby się przy wyjeździe znad Warty, w okolicach skrzyżowania istniejącej drogi rowerowej biegnącej nad Wartą z ulicą Juracką (droga rowerowa mogłaby być poprowadzona wydeptaną ścieżką). Następnie, następowałoby połączenie ze ścieżką rowerową biegnącą od Ronda Rataje i przejazd pasem rowerowym przez światła na ulicy Krzywoustego. Ścieżka rowerowa na ulicy Serafitek poprowadzona by była prawym brzegiem jezdni, a po skrzyżowaniu z ulicą św. Rocha chodnikiem przy jezdni, aż do skrzyżowania z ulicą Kórnicką; możliwy byłby na niej ruch obustronny (podobnie jak np. na ulicy Krakowskiej). Na ulicy Piotrowo, ścieżka prowadziłaby lewą stroną chodnika (tą, przy której znajduje się Centrum Wykładowe) aż do nowowybudowanego Wydziału Technologii Chemicznej. Odnoga od Ronda Rataje na ulicy Krzywoustego/Królowej Jadwigi prowadziłaby prosto przez skrzyżowanie z Juracką/Serafitek, lewą stroną (od Ronda Rataje) mostu Królowej Jadwigi, przez skrzyżowanie z Drogą Dębińską, gdzie wybudowany zostałby pas dla rowerów przez jezdnię (poszerzenie rogu Droga Dębińska/Królowej Jadwigi) aż do Akademii Wychowania Fizycznego. Poza tym przy Rondzie Rataje zostały by połączone i oznaczone ścieżki biegnące dookoła tego ronda, wraz z oznaczeniem pasów rowerowych przy przejściach.
Potencjalni odbiorcy projektu
Studenci Politechniki Poznańskiej, rowerzyści, kierowcy na ulicy św. Rocha, piesi na ulicy Serafitek, mieszkańcy akademików DS5, DS6, AWF oraz okolic, studenci AWF.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zintegrowanie ścieżek rowerowych usprawniłoby komunikację w okolicach Warty, poprawiłoby dojazd studentów-rowerzystów do budynków na kampusie Piotrowo i z domu akademickiego AWF na AWF. Częstą sytuacją jest jazda pod prąd rowerzystów wracających z Politechniki przez ulicę Serafitek, niebezpieczne jest także skrzyżowanie z ulicą Św. Rocha. Często na ulicy Serafitek tworzą się korki, które rowerzyści będą mogli omijać. Omijanie pieszych na ulicy Piotrowo. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ulicy królowej Jadwigi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Oznaczenie ścieżek rowerowych (farba, tabliczki, znaki, wymiany sygnalizacji, wymiany kostek brukowych na inny kolor) 70000
Robocizna 40000
Budowa odcinka Warta - Królowej Jadwigi 10000
Powiększenie powierzchni chodnika na rogu Jadwigi/Droga Dębińska 5000
SUMA: 125000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
na czerwono zaznaczone nowe ścieżki rowerowe mapa.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Nie ma możliwości budowy dróg rowerowych w ciągu ul.Serafitek, Piotrowo i Krzywoustego w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem miejscowym (Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 392/2010/P) z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym. W odniesieniu do Ronda Rataje trwają obecnie prace koncepcyjno-projektowe.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.