Budowa Chodnika ul. Ostrowska w Poznaniu (odc. ul. Spławie do ul. Przemyska)


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa Chodnika ul. Ostrowska w Poznaniu (odc. ul. Spławie do ul. Przemyska)
Opis projektu

Budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Poznaniu z możliwością dopuszczenia ruchu rowerowego po stronie, gdzie są firmy i domy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Ostrowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak chodnika i dużo pieszych
Potencjalni odbiorcy projektu
Pracownicy pobliskich firm oraz mieszkańcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ul. Ostrowska to miejsce, gdzie brakuje chodnika. Codziennie tłumy pracowników chodzą tędy i wracają z pracy. Muszą spacerować po asfalcie, gdzie na co dzień jeździ dużo samochodów ciężarowych do zlokalizowanych na tej ulicy wielu firm i magazynów. W takiej sytuacji chodzenie po jezdni jest wyjątkowo niebezpieczne dla pieszych, których w każdej chwili może potrącić samochód. Zatem budowa chodnika w tym miejscu, który miał tu powstać już kilka lat temu, jest uzasadniona i konieczna w jak najszybszym czasie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik o szer. 1,5 m, długość ok. 1500m z odwodnieniem. Wykonanie podbudowy chodnika, ułożenie kostki pozbrukowej, wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie koszy na śmieci, uporządkowanie zieleni. Szacunkowy koszt to 50000 zł. 50000
SUMA: 50000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Poznań ul. Ostrowska Ostrowska Street View.jpg
Mapka ul. Ostrowska Mapka Ostrowska2 Paint.jpg
Logo Stow. "Lepsze Rataje" Lepsze Rataje LOGO.png

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 500000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 8000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 508000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.