Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania.
Opis projektu

W największym skrócie, chcemy w sposób bezpieczny, atrakcyjny ale przede wszystkim sportowo zorganizować czas poznaniakom. Całoroczne, darmowe, popołudniowe zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów oraz studentów AWF dla dzieci i młodzieży oraz osób po 50 roku życia. Dla najmłodszych mieszkańców miasta czekać będzie 30 boisk oraz sal gimnastycznych, na terenie całego miasta, na których królować będzie aktywność fizyczna wolna od używek. Latem i zimą półkolonie, kolonie i obozy, wyjścia do ZOO, na miejskie kąpielisko, wyprawę rowerową, ale przede wszystkim zajęcia na boiskach z dużą dawką ruchu, będą doskonałą ofertą dla coraz mniej aktywnych dzieciaków. Dla osób po 50 roku życia przygotujemy zajęcia między innymi: z instruktorem na otwartych siłowniach, zajęcia z tańca, nordic walking, aqua aerobik czy zajęcia gimnastyczne. Wszystko to za darmo w oparciu o miejską bazę sportową. Naszym głównym założeniem jest pokazanie jak łatwo można dbać o swoje zdrowie. Jak można wykorzystać czas czerpiąc przy tym jak najwięcej korzyści. Z jednej strony pokazanie młodym poznaniakom, że można żyć bez smartfonów i gier wzmagających agresję, że nie trzeba pić piwa i palić papierosów na klatce, że sport i aktywność fizyczna jest czymś wspaniałym i niezbędnym do rozwoju. Z drugiej strony chcemy zadbać o seniorów, aby dłużej mogli cieszyć się zdrowiem i aktywnością. Czas zacząć jeszcze lepiej korzystać z infrastruktury sportowej dostępnej dla poznaniaków!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

30 boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie całego Poznania, kilkanaście lokalizacji zajęć zorganizowanych dla seniorów w różnych punktach miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Korzystać będziemy z boisk przyszkolnych, boisk typu ORLIK, sal klubów seniora, obiektów sportowych na terenie całego miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu
Na naszych działaniach skorzystają głównie dzieci i młodzież oraz osoby, które chcą żyć aktywnie bez względu na wiek. Zajęcia będą otwarte dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych. Nie zapominajmy również o poznańskich studentach, którzy na czas działań znajdą zatrudnienie w swoim zawodzie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu znajduje się przeszło 200 boisk ze sztuczną nawierzchnią, kilkadziesiąt otwartych siłowni oraz wiele innych obiektów sportowych. W chwili obecnej problemem nie stała się dostępność do nich, ale to co tak naprawdę się na nich dzieje. W końcu nic tak nie straszy jak puste boisko na osiedlu pełnym dzieci. Niezbędne są osoby, które za darmo pokażą na boisku ciekawe gry i zabawy, poinstruują jak prawidłowo wykonać ćwiczenie czy doradzą względem prawidłowej diety. W wakacje letnie i zimowe zorganizują półkolonie, obóz czy wyjście do ZOO, Palmiarni lub na basen. Jeśli nie chcemy mieć za kilka lat dzieci schorowanych, zdegenerowanych czy otyłych, działajmy już dziś. Recepta od tysięcy lat jest jedna - aktywność fizyczna. Budując nowoczesne miasto nie można zapominać o seniorach. Ich zdrowie i sprawność warunkować będzie możliwość wychowania nowych pokoleń, inicjatywy społeczne, wreszcie codzienny uśmiech na twarzy w tramwaju. Chcemy stworzyć działanie, które poprawi jakość życia nas wszystkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia. 700000
Wynajęcie obiektów, bilety wstępu. 265000
Koszt organizacji turniejów, zawodów, spartakiady sportowej oraz obozów (m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, atrakcje, opieka, ubezpieczenie, nagrody, puchary, medale). 225000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biura projektu oraz zakupu wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu. 120000
Sprzęt sportowy oraz ubiór trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia. 35000
Promocja przedsięwzięcia (kampania promocyjna, druk materiałów promocyjnych). 45000
SUMA: 1390000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Oświaty
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1390000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1390000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.