Lasek Naramowicki – nowy las w Poznaniu


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Lasek Naramowicki – nowy las w Poznaniu
Opis projektu

Koncepcja budowy III ramy poprzez Naramowice jest bezsensowna: doprowadzi do zniszczenia cennych terenów przyrodniczych i rekreacyjnych, doprowadzi do odcięcia os. Wilczy Młyn od reszty Naramowic, doprowadzi do obniżenia jakości życia mieszkańców poprzez wzrost hałasu i spalin w tym rejonie miasta. Dlatego tym bardziej cieszy, iż prezydent podczas kampanii wyborczej zapowiedział, iż miasto ze względów finansowych rezygnuje z budowy tak zwanej III ramy. Proponuję, aby zmienić studium poprzez wykreślenie III ramy na swoim terenie i zastąpienie jej następującymi rozwiązaniami: 1. Zachowanie jak największej powierzchni terenów zielonych, będących miejscami spacerów i odpoczynku mieszkańców, schronieniem dla wielu zwierząt oraz naturalną przeciwwagą dla rozbudowujących się terenów mieszkalnych we wschodnich Naramowicach i terenów przemysłowo-usługowych wzdłuż ul. Karpia. 2. Obecne tereny zielone, zwłaszcza na obszarze zalewowym, mogłyby być częściowo zalesione (co już dzieje się w sposób naturalny), co wzmocniłoby północny klin zieleni. Powstałby w ten sposób Lasek Naramowicki, który zwiększyłby atrakcyjność życia w naszym mieście. 3. Tereny wokół Stawu Młyńskiego przy ul. Karpia powinny stać się terenami rekreacyjnymi z siłowniami zewnętrznymi, placami zabaw, ławeczkami itd.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny pomiędzy osiedlem Wilczy Młyn, a ul. Karpia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny przewidziane pod III ramę pomiędzy rzeką Wartą, a ul. Naramowicką.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy zyskają nowe atrakcyjne tereny pod rekreację.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zmiana w studium spowoduje wzrost jakości życia w tej części Poznania. Jednocześnie zmiana ta będzie miała pozytywne skutki budżetowe dla miasta. Zamiast obecnie planowanej III ramy, której koszt na tym odcinku, wraz z zasypaniem Stawu Młyńskiego i budową przeprawy na Warcie, wynosiłby około 2 miliardów zł. W zamian za to koszty zachowanie terenów zielonych byłyby stosunkowo niewielkie. Niezależnie od przyjęcia propozycji konieczne jest skomunalizowanie terenów pomiędzy ul. Karpia, a os. Wilczy Młyn, a które należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgodnie z ustawą o Agencji Nieruchomości Rolnych tereny agencji w Naramowicach miasto mogłoby przejąć za darmo, jeśli tereny zostałyby przekazane np. pod sport.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zmiany w studium, nasadzenia drzew, postawienie koszy i ławeczek, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Karpia. 2000000
SUMA: 2000000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Schemat zagospodarowania III ramy dawna iii rama.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt wymaga zmiany Studium, a ten proces nie jest możliwy do zakończenia w przeciągu jednego roku. Po ograniczeniu zakresu zadania do terenów nie związanych z III ramą możliwe jest ponowne rozpatrzenie projektu.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.