Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa
Opis projektu

Ulica Złotowska od Ronda Malwowa do ul. Miastkowskiej jest ulicą bardzo zaniedbaną. Nikt nie dba ani o pobocze ani o krzaki dziko i niechlujnie rosnące przy drodze. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, jak i rowerzystom. Dodatkowo, ścieżka rowerowa w tym rejonie połączyłaby już istniejącą infrastrukturę. Projekt taki był już zgłaszany w ubiegłym roku (nr 113). Mam nadzieję, że w tej edycji PBO zostanie zrealizowany.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Złotowska od ronda Malwowa do ul. Miastkowskiej.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Złotowska
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Połączenie już istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Złotowskiej, poprawa bezpieczeństwa osób, szczególnie starszych, korzystających z ogródków działkowych zlokalizowanych przy wspomnianej ulicy. Bezpieczny dostęp do przystanków autobusowych. Możliwość dojazdu rowerem poza miasto, jak również ułatwienie dostępu dla mieszkańców gminy Dopiewo dotarcia do centrum Poznania. UWAGA!!! PO UZGODNIENIACH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH Z WNIOSKODAWCĄ, WNIOSKODAWCA PROSI O DOPISANIE NASTĘPUJĄCEJ UWAGI DO PROJEKTU: "ZWRACAM SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O ZMIANĘ ZGŁOSZONEGO PRZEZE MNIE PROJEKTU NA KONCEPCJĘ I PROJEKT WYDZIELENIA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W CIĄGU ULICY ZŁOTOWSKIEJ."
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik razem ze ścieżką rowerową 495000
SUMA: 495000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
ewentualne remonty, konserwacja 5000
SUMA: 5000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Projekt z poprzedniej edycji 113.pdf
Projekt z poprzedniej edycji PBO 113.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 300000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 300000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Ławica na sesji 03.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.