Budowa ul. Rubież


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa ul. Rubież
Opis projektu

Ulica Rubież jest jedną z najważniejszych ulic Naramowic,będącąważną alternatywą dla wiecznie zakorkowanej ul. Naramowickiej.Obecnie jest ona na odcinku od ronda do ul. Juranda piaszczystą,polną drogą. Obsługuje ruch nie tylko z Naramowic, ale także z Umultowa. Mieszczą się przy niej tak ważne instytucje jak Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Technikum Ogrodnicze, czy Przedszkole „Parkowe Skrzaty”. Mimo licznych wniosków mieszkańców miasto wciąż nie zajęło się tą sprawą. W związku z powyższym proponuję położyć dywanik asfaltowy (taki jak na ul. Jasna Rola) z progami spowalniającymi i szykanami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Rubież od ronda do ul. Juranda.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulica obsługuje ruch z Naramowic i Umultowa.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy północnego Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy północnego Poznania od lat czekają na wybudowanie tejdrogi wraz z progami spowalniającymi. W tej sprawie pisali liczne emaile, składali petycje i wnioski, spotykali się z radnymi miejskimi. Niestety dotychczas władze nie rozwiązały tego problemu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ulicy wraz z chodnikami. 2000000
SUMA: 2000000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1500000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1510000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr V/25/VII/2015 Rady Osiedla Umultowo z dnia 12 sierpnia 2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.