Odnowa infrastruktury parku miejskiego Cytadela


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Odnowa infrastruktury parku miejskiego Cytadela
Opis projektu

Projekt zakłada odnowienie infrastruktury znajdującej się na terenie parku Cytadela. Głównymi działaniami będzie odnowa rzeźby "Mewy" oraz sadzawki, w której się znajduje. Remontowi poddane zostanie otoczenie wskazanej rzeźby. Poza tym wymianie ulegną latarnie parkowe (70 sztuk), zainstalowane zostaną dodatkowe ławki, oraz nowa zieleń. Założeniem projektu, jest uatrakcyjnienie przestrzeni parku dla mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, park Cytadela.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

- Rzeźba z żelbetu przedstawiająca dwie mewy w locie. Zlokalizowana w centrum sadzawki przy jednej ze ścieżek prowadzących do Dzwonu Pokoju.- Plac przy restauracji "Umberto".
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania, oraz turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park miejski Cytadela, jest bardzo popularny wśród mieszkańców miasta Poznania. Świadczy o tym ilość ludzi odwiedzająca park w trakcie weekendu. Niestety, ale są zaniedbane miejsca, które posiadają ogromny potencjał. Zaproponowane zmiany powinny wpłynąć pozytywnie na uatrakcyjnienie przestrzeni parku. Podjęte działania powinny zachęcić większą ilość osób, do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Odnowiona okolica rzeźby "Mewy", stanie się nowym miejscem spotkań wielu osób. .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- wymiana lub instalacja nowych lamp parkowych (70 sztuk); 560000
- odnowa rzeźby "Mewy" Sobocińskiego, oraz sadzawki i okolicznej infrastruktury. 500000
- instalacja dodatkowych ławek, śmietników, zieleni itp. 100000
SUMA: 1160000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Opłata za energię elektryczną. 70000
Pielęgnacja dodatkowej roślinności i opróżnianie dodatkowych pojemników na śmieci. 10000
SUMA: 80000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1160000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 80000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1240000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Robert Kołaczyk, Filip Kruszewski, Izabela Hołosyniuk
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.