Streetworkers - Poznań


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Streetworkers - Poznań
Opis projektu

Ideą projektu jest utworzenie conajmniej dwóch klubów dla młodzieży w centrum miasta w istniejących pustostanach oraz sfinansowanie pracy streetworkerów na terenie miasta Poznania.W początkowej fazie projektu istotna jest pomoc finansowa w urządzeniu klubu,w którym młodzież mogłaby porozmawiać, spotykać się, oglądać filmy lub pograć coś.Ważne jest zorganizowanie kontrolowanej, przyjaznej strefy dla młodzieży i młodych ludzi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stworzenie klubu dla młodzieży i streetworkerów mogłoby nastąpić np. na ul.Św.Marcin , z któregoś pustostanu lub w innym miejscu, gdzie te pustostany istnieją.Ponadto praca streetworkerów wymaga częstego bywania w miejscach aktualnie wybieranych przez młodzież,a więc istniejących pubach, dyskotekach itp.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bez konkretnych wskazań lokalizacyjnych
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież miasta Poznania i młodzi ludzie, bez określenia maksymalnej granicy wiekowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uważam,że aktualnie za mało czasu i środków poświęca się młodzieży.Dodatkowo-rynek pracy dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą się kształcić dalej-wyraźnie się skurczył. System szkolnictwa nastawiony jest na zaliczanie testów a nie na wychowanie a młodzież pozbawiona wzorców i pomocy często nie nadąża w "wyścigu szczurów" i załamuje się.Często kończy się to samobójstwem , a w najlepszym wypadku-ucieczką w dopalacze i narkotyki.Dorośli wydają się nie dostrzegać problemu a jest on coraz większy.Streetworkerzy z powołania mogliby pomóc w rozwiązaniu problemów młodych ludzi i stworzyć przyjazną infrastrukturę na spotkania z młodzieżą np.kluby. Jeden ze streetworkerów w Krakowie tak określił swoją pracę z młodzieżą: "Beneficjentami są zwykłe dzieciaki, które nie potrafią zagospodarować własnego wolnego czasu. Nie mają pomysłu na siebie. - Ważna dla tej młodzieży jest przynależność do grupy i zrozumienie, którego często nie znajdują w domu. Z tej bezradności nie są w stanie wyjść poza granice swego osiedla" ( źródło-http://www.mmkrakow.pl/artykul/zawod-czy-powolanie-streetworker-kontra-problemy-ulicy,3180397,artgal,t,id,tm.html ) .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
utworzenie 2 klubów-koszty adaptacji wraz z zakupem wyposażenia 500000
wynagrodzenie 10 streetworkerów x 2 tys/mc 240000
koszty dodatkowe w postaci :zatrudnienia trenerów (np. konkretnej dyscypliny sportowej) 1 tys/mc oraz koszt zorganizowanych wyjść do kina, teatru, wyjazdu na wycieczki 250000
SUMA: 990000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
utrzymanie 2 klubów :media ok 500 zł/mc za jeden klub 12000
SUMA: 12000
Kontakt do pomysłodawców
Imię i nazwisko: Małgorzata Ćwiertnia
Adres zamieszkania: Poznań, Arystofanesa 35
Kontakt: 601 092 982
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 990000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 502000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1492000 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Tomasz Lański, Waldemar Rembas
 
 
Spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.