Budowa nowych chodników w Północnym Poznaniu - ul. Boranta


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Budowa nowych chodników w Północnym Poznaniu - ul. Boranta
Opis projektu

Celem projektu jest budowa nowych chodników w północnym Poznaniu. Obszar ten pod względem infrastruktury drogowej jest niedoinwestowany i wymaga znacznych nakładów, które wykraczają poza możliwości Rady Osiedla Naramowice. W celu poprawienia tego stanu, w pierwszej kolejności proponuję przebudować chodnik na ul. Boranta (odcinek Naramowicka-Rubież), uporządkować miejsca parkingowe a także nasadzić zieleń gdzie jest to możliwe. Przy ul. Boranta mieści się SP nr 60, przystanki autobusowe, firmy i liczne domy oraz nowe osiedle mieszkaniowe. Niestety na tej ulicy nie ma porządnych chodników, któe obsługiwałyby cały ruch pieszy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Boranta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

....
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy północnych Naramowic, dzieci SP nr 60 itd.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Cały północny Poznań wymaga pilnych inwestycji mających na celu poprawę infrastruktury. Pilnie są potrzebne zwłaszcza chodniki i ścieżki rowerowe. Powyższy projekt ma na celu przynajmniej częściową poprawę obecnego stanu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa chodnika ul. Błażeja 250000
SUMA: 250000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Schemat chodnik ul. Boranta boranta.JPG
Schemat chodnika ul. Drewlańska drewlanska.JPG
Schemat chodnik os. Wilczy Młyn chodnik _o_nierzy narwiku.JPG
Schemat chodnik ul. Błażeja - Żurawiniec blazeja.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 100000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 110000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.