Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhoffa z rzeką Wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhoffa z rzeką Wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim
Opis projektu

Stworzenie projektu ścieżki pieszo rowerowej łączącej Zamenhoffa z rzeką Wartą oraz ścieżki pieszo rowerowej łączącej Park nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim. Z uzupełnieniem zagospodarowania Parku Rataje n/Wartą o muszlę koncertową wraz z infrastrukturą przeznaczoną do spotkań mieszkańców z zorganizowanymi występami zespołów artystycznych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rataje

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Rataj i Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
takie jest zapotrzebowanie społeczeńśtwa
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszty projektów muszą być obliczone przez wydziały merytoryczne UMP oraz Radę Osiedla Rataje. Ja jako obywatel Poznania nie mam możliwości wyliczenia kosztów. Sprawy wielokrotnie omawiane na debatach publicznych czekają na realizację nagłaśniane w prasie radio i telewizji 1
SUMA: 1
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
jak w pkt. IX oraz pomoc Rady Osiedla 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
scan formularza zgłoszeniowego doc10446420150629073057.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Kultury
Wydział Sportu
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Brak dokładnego określenia lokalizacji i zakresu zadania uniemożliwia pełną ocenę - w tym ocenę, czy projekt przekracza limit 2 mln złotych. Miejsce wskazane w planie miejscowym do lokalizacji muszli koncertowej leży obecnie na gruntach prywatnych, a wnioskodawca nie dołączył zgody właściciela na dysponowanie gruntem celem wzniesienia takiego obiektu.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Treść odwołania: Wnioskuję o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku, który jest powieleniem wieloletnich starań mieszkańców największego w Polsce osiedla Rataje (100 tys. mieszkańców). Ścieżka rowerowa jest wpisana w mpzp. Sprawa muszli koncertowej i miejsca jej wybudowania wymaga pilnego ponownego rozpatrzenia przy udziale rady osiedla, wydziałów merytorycznych (Geopoz, MPU i in.). Od załatwienia mojego wniosku, który składam w imieniu grupy mieszkańcó Rataj, uzależniam dalsze podejmowane działania. Obywatele wskazują na cele wydatkowania środków w budżecie obywatelskim. W realizację muszą się włączyć wydziały merytoryczne.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 300000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 300000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.