Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie - PSOL. Budżet na potrzeby wyposażenia i startu nowej organizacji


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie - PSOL. Budżet na potrzeby wyposażenia i startu nowej organizacji
Opis projektu

Rozpoczęcie działalności nowego, bardzo potrzebnego stowarzyszenia wymaga zabezpieczenia na wyposażenie i zorganizowanie początków działalności, środków finansowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zasig całego miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak danych we wniosku
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Założenie stowarzyszenia jest odpowiedzią na wieloletnie starania grupy mieszkańców o przywrócenie, reaktywację dyscyplin olimpijskich w świadomości obywateli. Promocja idei olimpizmu jest zgodna z polityką państwa, ale i miasta Poznania. Ogromne zapotrzebowanie społeczne wyrażane w mediach. Promocja miasta w kraju i za granicą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Komputer z oprogramowaniem graficznym 3500
Rzutnik do filmów i zdjęć oraz ekran 2500
Drukarka+ksero - urządzenie wielofunkcyjne 500
Namioty - zadaszenia na imprezy 2 x 500 1000
Foliowarka i gilotyna 500
SUMA: 8000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Foliowarka i gilotyna 500
Komputer z oprogramowaniem graficznym 3500
Rzutnik do filmów i zdjęć oraz ekran 2500
Drukarka+ksero - urządzenie wielofunkcyjne 500
Namioty - zadaszenia na imprezy 2 x 500 1000
SUMA: 8000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy PSOL.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zgłoszony projekt nie nosi znamion zadania publicznego.
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Treść odwołania: Zupełnie niezrozumiała decyzja dot. odrzucenia wniosku o dofinansowanie minimalnych potrzeb nowopowstałego Poznańskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego, którego celem jest popularyzacja różnych dyscyplin sportu w tym lekkiejatletyki, która swoimi osiągnięciami rozsławiła Poznań i Polskę na arenie ogólnoświatowej. Działalność Stowarzyszenia wpisuje się jak najbardziej w cele działań "UE" dotyczące zrównoważonego rozwoju. Nie można promować głównie piłki nożnej!
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zgłoszony projekt nie nosi znamion zadania publicznego. Doszło do spotkania z wnioskodawcą, który przyjął uzasadnienie negatywnej opinii Wydziału Sportu. Utrzymana negatywna opinia Wydziału Sportu dostała akceptację Prezydenta Stasicy.
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.