Dwa wybiegi dla psów na Wildzie - Wolne Tory i Łęgi.


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Dwa wybiegi dla psów na Wildzie - Wolne Tory i Łęgi.
Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Wildy: pierwszy na terenie Wolnych Torów umożliwiałby dogodne dotarcie do niego właścicielom psów z okolic Starego Miasta, Łazarza i Jeżyc, drugi - zlokalizowany w Parku Jana Pawła II (zwanego powszechnie "Łęgami") stanowiłby odpowiedź na postulaty mieszkańców Wildy o bezpieczny, ogrodzony teren do swobodnego wyprowadzania psów zamiast obecnego "terenu do puszczania psa luzem w kagańcu". Lokalizacja na terenie Wolnych Torów była omawiana na spotkaniu przedstawicieli Miasta, PKP i m.in. WILdzian, które miało miejsce 17 marca br. Na tym spotkaniu PKP wyraziło zainteresowanie tego typu przeznaczeniem fragmentu terenów Wolnych Torów, mając na uwadze zagospodarowanie czasowe (kilkuletnie) do momentu realizacji sprzedaży i inwestycji na tym terenie. Nakłady finansowe dot. realizacji i utrzymania wybiegu byłyby po stronie Miasta. Z kolei wybieg w Parku Jana Pawła II miałby zostać zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku, na polanie, na której obecnie znajduje się nieoficjalna "łąka dla owadów". Teren ten w chwili obecnej nie jest zagospodarowany i jest zupełnie niewykorzystywany przez mieszkańców, natomiast jego lokalizacja - na uboczu, w sąsiedztwie i z bezpośrednim dojściem do ul. Droga Dębińska, sprawia, że jest to najbezpieczniejsza lokalizacja, która nie kolidowałaby z przeznaczeniem rekreacyjnym całego parku. Obecnie miejsce do puszczania psów luzem stanowi piękna polana, usytuowana w centrum parku. Tym samym psy biegają luzem po sąsiednich alejkach, stanowiąc zagrożenie dla dzieci i osób jeżdżących na rolkach czy rowerach. Dzięki zamkniętemu wybiegowi zlokalizowanemu na uboczu wszystkie strony powinny być zadowolone: właściciele psów zyskają komfortowy wybieg dla psów, użytkownicy parku będą bezpieczni, a dodatkowo park odzyska piękna polanę piknikową. Opis wybiegu : - obszar trwale ogrodzony płotem o wysokości min. 1,70 m, - 2 furtki ze śluzami zamykanymi samoczynnie oraz co najmniej jedna brama techniczna, - widoczne tablice informujące o wybiegu dla psów („WYBIEG DLA PSÓW”) wraz z regulaminem, umieszczone przy każdym wejściu na wybieg, - ławki (co najmniej 4 na każdym wybiegu) - kosze wyłożone workami, przy każdym wejściu oraz przy każdej ławce, - elementy wyposażenia: przeszkody, równoważnie, kłody.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wolne Tory oraz południowo-wschodnia część Parku Jana Pawła II

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wolne Tory - wstępna zgoda właściciela terenu (PKP), Park Jana Pawła II - teren miejski.
Potencjalni odbiorcy projektu
Właściciele psów z Wildy, Starego Miasta, Łazarza i Jeżyc oraz innych części Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wpisuje się w założenia programu miejskiego "Kejter też poznaniak", który zajmuje się m.in. tworzeniem infrastruktury dla psów. Psie wybiegi mają na celu nie tylko polepszenie komfortu życia czworonogów w mieście, ale przede wszystkim zapewnienie im bezpiecznego korzystania z terenów zamkniętych, dzięki czemu psy biegające luzem nie stanowią zagrożenia dla innych użytkowników poznańskich parków oraz innych publicznych terenów. Wolne Tory są terenem leżącym odłogiem - zagospodarowanie jego części, nawet czasowe, na wybieg dla psów, przyczyniłoby się również do częstszego odwiedzania tego miejsca przez mieszkańców Poznania i jego rewitalizacji. Stworzenie zamkniętego wybiegu w Parku JPII przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci biegających po parku, rolkarzy i rowerzystów oraz do odzyskania pięknej polany piknikowej, służącej obecnie za polanę dla psów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wybieg w Parku Jana Pawła II - płot o wysokości min. 1,70 m, - 2 furtki ze śluzami zamykanymi samoczynnie oraz i jedna brama techniczna, - tablice informujące o wybiegu dla psów wraz z regulaminem, - ławki (co najmniej 4 szt.) - kosze wyłożone workami (minimum 6 szt.) - elementy wyposażenia: przeszkody, równoważnie, kłody. 50000
Uprzątnięcie oraz rekultywacja terenu pod wybieg na Wolnych Torach - minimalna powierzchnia wybiegu 0,25 ha (koszt orientacyjny) 50000
Wybieg na Wolnych Torach: - płot o wysokości min. 1,70 m, - 2 furtki ze śluzami zamykanymi samoczynnie oraz i jedna brama techniczna, - tablice informujące o wybiegu dla psów wraz z regulaminem, - ławki (co najmniej 4 szt.) - kosze wyłożone workami (minimum 6 szt.) - elementy wyposażenia: przeszkody, równoważnie, kłody. 50000
SUMA: 150000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Prace porządkowe oraz bieżące naprawy 10000
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
zgoda PKP wolne tory zgoda.pdf
Projekt - opis Projekt - Dwa wybiegi dla ps_w na Wildzie.pdf
Rekomendacja Rady Osiedla Wilda Rekomendacja ROW - Dwa wybiegi dla ps_w.pdf
Park Jana Pawła II lokalizacja ParkJPIIwybieg.jpg
Zdjęcie lokalizacji Park JPII Park JPII 1.jpg
Zdjęcie lokalizacji Park JPII Park JPII 2.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 150000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 160000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.