Nadwarciański Park im. Władysława Czarneckiego (twórcy klinów zieleni)


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Nadwarciański Park im. Władysława Czarneckiego (twórcy klinów zieleni)
Opis projektu

Park będzie obejmował tereny doliny Warty od mostu Bolesława Chrobrego do mostu Królowej Jadwigi - I faza projektu. Proponuję ustawić w dolinie warty, na terenach miejskich, urządzenia gimnastyczne typu "Street Workout" czyli drążki na różnych wysokościach, a także słupki do zawieszania siatki, czy kosze do gry w piłkę. Oczywiście wszystko odpowiednio zaizolowane, stosownie do terenu zalewowego. Należy też zadbać, aby urządzenia gimnastyczne były ustawione wzdłuż biegu rzeki, by podczas wylewu wód nie zatrzymywały śmieci. Na wałach, a szczególnie na zwięczeniu wszelkich podejść, trzeba ustawić więcej i większych koszy na śmieci. Raz w roku, po ustąpieniu wody zalewowej, musi być przeprowadzony przegląd i konserwacja urządzeń gimnastycznych oraz solidne posprzątanie terenu. Zaznaczyłam, że jest to I faza, bo mam nadzieję, że sukcesywnie w takie ramy zostaną wpisane: dolina Cybiny, tzw. Szeląg i dalsza część doliny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dolina Warty od mostu Bolesława Chrobrego do mostu Królowej Jadwigi

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dotyczące urządzeń gimnastycznych: 1. Między Cybiną a mostem Rocha 2. Między Za Groblą, a mostem Rocha 3. i 4. Po obu stronach Warty między mostem Rocha a mostem Królowej Jadwigi 5. Plaża Miejska
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, którzy nad Wartą spacerują, biegają, jeżdżą na rowerach, plażują i wędkują.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Kiedy teren ten stanie się już miejskim parkiem, nie będzie można pić tam alkoholu i śmiecić oraz wjeżdżać pojazdami silnikowymi. Miasto i tak przeznaczyło już 470 tys. zł rocznie na sprzątanie tego terenu, po pijakach. Wówczas piękna i zielona dolina Warty, wraz z zażywającymi tam ruchu Poznaniakami, stanie się ozdobą i chlubą miasta. Kiedy nie będzie tam osób pijących alkohol, będzie czyściej i Miasto zaoszczędzi na sprzątaniu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenia gimnastyczne - tzw. Street Workout - 5 szt. 100000
Słupki do siatkówki - 5 par 100000
Kosze do koszykówki - na słupach - 5 par 800000
Kosze na śmieci - 20 szt. 20000
SUMA: 1020000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Przegląd, konserwacja urządzeń sportowych 1*rok 30000
Bieżące naprawy 10000
SUMA: 40000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Nadwarcia_ski Park.pdf
Zdjęcia terenów nadwarciańskich i ich obecnych użytkowników - 5 szt. Nadwarcias_ski Park-zdj_cia.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Park Czarneckiego już istnieje, zaś Projekty związane z Warta są aktualnie realizowane przez Miasto jako temat zbiorczy pt.: "Wartostrada".
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Komisja osiedlowa stwierdziła że w zakresie obejmującym teren Starego Miast projekt pokrywa się z Wartostradą oraz realizowanym Parkiem w w Starym Korycie Warty.
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Opinia negatywna z uwagi na to, że projekt ma być realizowany na terenach zalewowych oraz że park o takiej nazwie już istnieje w Poznaniu.
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.