Zasadzenie drzew na ul. Łukaszewicza oraz krzewów na narożniku ul. Łukaszewicza/ Stablewskiego


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Zasadzenie drzew na ul. Łukaszewicza oraz krzewów na narożniku ul. Łukaszewicza/ Stablewskiego
Opis projektu

Na odcinku od ul. Caliera do ul. Potockiej istnieją miejsca na posadzenie drzew. Projektuje się nasadzenie drzew na tych pustych miejscach. istniejący teren przy ulicach Łukaszewicza i Stablewskiego jest zaniedbany. Kilka lat temu na części tego terenu nasadzono kilka krzewów i roślin ozdobnych, które zostały zaniedbane i zaśmiecone. Projektuje się uporządkowanie części istniejącej oraz nasadzenie na pozostałym terenie zieleni oraz opłotowanie całego terenu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Łukaszewicza od ul. Caliera do ul. Potockiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak informacji we wniosku
Potencjalni odbiorcy projektu
Zarząd Zieleni Miejskiej
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poprawa etetyki i ochrony środowiska. UWAGA! WNIOSKODAWCA PODAJE KOSZTY NETTO, PROSI O DOLICZENIE 23% VAT, CZYLI WYCENIA KOSZT ŁĄCZNIE NA 20 172 zł
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
drzewa 15 sztuk 7000
krzewy 200 sztuk 2400
rośliny ozdobne 100 sztuk 1000
płotek długości 100 m 4000
dokumentacja 2000
SUMA: 16400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Odchwaszczanie 2 razy w roku 500
Sprzątanie 1 raz w miesiącu 1200
Podlewanie 1 raz w rokuUWAGA! DO WSZYSTKICH WSKAZANYCH PRZEZ POMYSŁODAWCĘ KOSZTÓW NALEŻY DODAĆ PODATEK VAT 300
SUMA: 2000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Zasadzenie drzew-ul. _ukasiewicza.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 60000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 5000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 65000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie RO widzi możliwość realizacji projektu jako zadanie kompleksowe , nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulicy Łukaszewicza planowane są przez ZDM do realizacji w roku przyszłym. Wzmiankowany w projekcie skwer pozostaje w gestii ZKZL, nowe nasadzenia drzew i krzewów wykonano w roku 2014 ze środków Rady Osiedla, niezagospodarowana część w administrowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.