Nawierzchnia ul. Kącik


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Nawierzchnia ul. Kącik
Opis projektu

Istniejącą nawirzchnią ul. Kącik jest gruntowa. Ulica jest totalnie zaśmiecona, stanowi toaletę dla psów. Chodnik ul. Kącik powstał kilka lat temu z funduszu Rady Osiedla. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 90 m. projekt przewiduje również wykonanie kanalizacji burzowej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kącik, Rynek Łazarski

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak danych we wniosku
Potencjalni odbiorcy projektu
Zarząd Dróg Miejskich
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt przewiduje powstanie na ul. Kącik kilku miejsc parkingowych, które są bardzo potzrebne przy Rynku Łazarskim - ul. Kącik nie jest przelotowa. Ponadto utwardzenie nawierzchni korzystne jest dla utrzymania czystości. Obecnie ulica nie jest sprzątana. UWAGA!!! NA PODSTAWIE UZGODNIEŃ Z ZARZĄDEM DRÓG MIEJSKICH, WNIOSKODAWCA PROSI O WYKREŚLENIE Z PROJEKTU ZWROTU DOTYCZĄCEGO WYKONANIA KANALIZACJI BURZOWEJ.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu + dokumentacja 516600
SUMA: 516600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Sprzątanie - rocznie 12000
Konserwacja 5000
SUMA: 17000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Nawierzchnia ul. K_cik.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 125000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 125000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie RO widzi możliwość realizacji projektu jako zadanie kompleksowe związane z przebudową Rynku Łazarskiego, zadanie powinno obejmować także wycinkę drzew i budowę odwodnienia.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.