Ogródek jordanowski


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Ogródek jordanowski
Opis projektu

Ogródek jordanowski dla dzieci z opieką całodzienną i ochroną. Wyszukiwanie dziecięcych talentów ... Przedszkole nr 51 zlokalizowane w kamienicy ul. Głogowska 40 mieszczące się na II piętrze z powodzieniem mogłoby mieścić się w typowanej lokalizacji. Obsługę ogródka zapewniałaby organizacja: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Wilsona, ul. Śniadeckich 12. Arkusz mapy 11, Działka Nr 48/26.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budynek po byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego
Potencjalni odbiorcy projektu
Matki samotnie wychowujące dzieci, członkowie Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Chęć pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci, wyszukiwanie dziecięcych talentów. Zapewnienie dzieciom w skrajnych przypadkach całodobowej opieki (choroba matki, pilny wyjazd, czy załatwienie spraw poza miejscem pobytu). Celem projektu jest izolacja dzieci od środowiska przestępczego (menele, lumpy, pijaczki itd.)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja budynku 1000000
Założenie ogródka jordanowskiego 200000
Mała architektura 50000
Opłotowanie terenu - ochrona 80000
Obsługa (kucharki, przedszkolanki itp.) 120000
Opieka pielęgniarska 40000
SUMA: 1490000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty sprzątania 20000
Rachunki, energia, woda, kanaliza 120000
Bieżące remonty 80000
SUMA: 220000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Ogr_dek jordanowski.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Oświaty
Wydział Transportu i Zieleni
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Z projektu nie wynika jaką formę organizacyjną mają przybrać proponowane działania. Kwestie opieki nad dzieckiem do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3, która przewiduje opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony.
Zespół Obradował w składzie Dorota Potejko, Danuta Resztak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt nie wpisuje się w zakres działań Wydziału Oświaty,ZKZL,ZZM miejsce realizacji projektu również nie jest zgodne z planami i Mapą Potrzeb Lokalnych. Rada Osiedla planuje w tym miejscu budowę edukacyjnego placu zabaw.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.