Ratunek dla bezdomnych


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Ratunek dla bezdomnych
Opis projektu

W kamienicy - przyjętej przez Miasto ul. Śniadeckich 6 na kondygnacji (-1) znajduje się tzw. łącznik z budynkiem Śniadeckich 6 "A". Zamierzam dwa lokale wyremontować i przeznaczyć dla osób - szczególnie matek, które się nie mają gdzie podziać z dziećmi. Zainspirował mnie przypadek bezdomnej Elżbiety Zielińskiej, która koczowała zimą w szałasie przy trasie Pestki. Zamiarem Pani Zielińskiej jest powrót do Poznania. Na razie władze Poznania "sprawę zamiotły pod dywan..." Znam różne przypadki bezomności, np. na skutek wypadku mężczyzna stracił oko, przytomność a żona jego przed śmiercią urodziła synka, którego wychowuje Babcia (matka zmarłej). Rodzony "kaleka" potrzebuje wsparcia. Mały Kacperek ma 1,5 roku. Innym przykłądem jest pogorzelisko, gdzie matka z dwójką małych dzieci mieszka w przyczepie kampingowej ... itd.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Śniadeckich w 6 i 6 "a"

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Blisko centrum, dworzec kolejowy, autobusowy, bar mleczny, apteki, Ośrodek Pomocy Społecznej
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby potrzebujące - zakwalifikowani wg potrzeb
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Państwo OPIEKUŃCZE jest tylko z nazwy. Bezdomność często wynika z lawiny problemów (brak pracy, eksmisje, choroby). Ja oferuję pewną siłę obywatelską. ZKZL to gigant mieszkaniowy, stawiający zaporowe ceny wynajmu po własnymi siłami i nakładami finansowymi wykonanych remontach ...
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie instalacji kanalizacyjnych 1500
Wykonanie instalacji wodnej 3000
Wykonanie instalacji grzewczej 7000
Podłączenie prądu (osprzęt) 1500
Kucie tynków, impregnacja, malowanie 4000
Wykonanie podłogi itd. 5000
SUMA: 22000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Sprzątanie lokali (mieszkań 2) 1800
ENERGIA 3800
Woda 1000
Bieżące remonty (konserwacje) 1500
SUMA: 8100
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Ratunek dla bezdomnych.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zadanie Miasta dot. zapewnienia schronienia osobom tego pozbawionym może być realizowane poprzez wskazanie odpowiedniego lokalu dla tych osób i wsparcie w ponoszeniu kosztów jego utrzymania. Niestety Pomysłodawca nie wskazał właściciela budynków i nie dołączył jego zgody na realizację projektu, nie złożył deklaracji współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz nie określił zasad pobytu i odpłatności mieszkańców. Zadania na rzecz osób bezdomnych zlecane są w Poznaniu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osoba prywatna nie ma możliwości uzyskania środków finansowych na podstawie w.w. przepisów.
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Alicja Szcześniak
 
 
Spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zadanie Miasta dot. zapewnienia schronienia osobom bezdomnym może być realizowane poprzez wskazanie odpowiedniego lokalu dla tych osób i wsparcie w ponoszeniu kosztów jego utrzymania. Pomysłodawca nie wskazał właściciela budynków i nie dołączył jego zgody na realizację projektu, nie złożył deklaracji współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz nie określił zasad pobytu i odpłatności mieszkańców. Zadania na rzecz osób bezdomnych zlecane są w Poznaniu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osoba prywatna nie ma możliwości uzyskania środków finansowych
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.