Bulwar Jeżycki


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Bulwar Jeżycki
Opis projektu

Odłączyć miejską zieleń parkową (oraz słupy energetyczne) z ogrodów działkowych RÓD "Jutrzenka", ul. Engestroma 12 w Poznaniu. Udostępnić okolicznym mieszkańcom zadrzewniony miejski teren wzdłuż ul. Grodziskiej. Teren ten może z powodzeniem mieszkańcom służyć oraz uczniom szkoły dla inwalidów (ul. Szamotulska). Zabiegam o poprawę życia dla mieszkańców Jeżyce-Ogrody. - zdrowie - spokój - kontakt z przyrodą - bezpieczeństwo dla dzieci i osób starszych. Uzyskane dochody z istniejących reklam na tym terenie przeznaczyć na rewitalizację wskazanego odcinka zieleni miejskiej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Engestroma 12, Jeżyce - Ogrody

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon - Szamarzewskiego, Grodziska, Engestroma 12.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Jeżyc
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Odpowiednie wykorzystanie terenu dla społeczności lokalnych, dostęp do słupów energetycznych (zarastają zielenią), należyta dbałość o drzewa i krzewy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Usunięcie siatki parkanowej 1000
Wyłożenie deptaku płytami 300000
Nasadzenie i pielęgnacja zieleni 40000
Montaż nowego opłotowania 45000
SUMA: 386000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszt sprzątania 3600
Koszt zużycia wody 2000
Pielęgnacja zieleni - uzupełnienie drzewostanu 10000
SUMA: 15600
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Bulwar Je_ycki.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Nie ma możliwości prawnych odebrania działkowcom terenów do celów rekreacyjnych.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt jest niemożliwy do realizacji, ponieważ wskazany przez wnioskodawcę teren zarządzany jest przez Polski Związek Działkowców, a we wniosku brak jest zgody Związku na realizację w/w projektu.
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.