Jeżycki Festiwal Murali


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Jeżycki Festiwal Murali
Opis projektu

Na Jeżycach, jak i na innych dzielnicach Naszego Miasta, znajduje się wiele betonowych, szaroburych ścian bloków, garaży czy wolnostojących sklepików. Rzadkością są natomiast murale - często schowane, jednak wybijające się z ogólnomiejskiej szarości i dające wiele koloru w Naszym życiu. Projekt zakłada wyszukanie kilku ścian na Jeżycach, których właściciele udostępnią je do pomalowania, zaproszenie poznańskich artystów-grafficiarzy do zaprojektowania murali, oraz włączenie mieszkańców dzielnicy, którzy pod okiem specjalistów wykonają dane projekty. Dodatkowo jedna ze ściana, zostałaby oddana mieszkańcom w zupełną artystyczną samowolkę. Wszystko to miałoby się odbyć w jeden dzień, objąć całe osiedle Jeżyce i być może zapoczątkować serię takich festiwali, już nie tylko na Jeżycach, ale i w innych dzielnicach miasta Poznania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt zakłada rozproszenie działań i wyszukanie ścian na całym rejonie Osiedla Jeżyce, a nie tylko obręb kilku ulic.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania, a nie tylko mieszkańcy Jeżyc lub tylko artyści-grafficiarze, ponieważ każdy będzie miał możliwość nacieszenia oczu danym dziełem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zbyt wiele w Naszym Mieście szarości bloków i murów. Każde odstępstwo od tej szarości dodaje koloru naszemu życiu - dosłownie i w przenośni. Mieszkańcy po za oczywistymi doznaniami estetycznymi, będą mogli być dumni, że to akurat w ich okolic powstało dzieło, którym będą mogli zachwycać się ludzie nawet z innych krajów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt przygotowania murali (farby, maski etc) 20000
SUMA: 20000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt nieuwzględniający faktu istnienia dużej liczby murali na terenie Jeżyc w wyniku podobnych działań w przeszłości. Duża skala działań (kilka murali o nieustalonej wielkości) daje podstawę do wstępnego oszacowania wnioskowanej kwoty projektu jako niewystarczającej do realizacji całości pomysłu. Należący do projektu pomysł "artystycznej samowolki" na jednej ze ścian w przestrzeni miasta (realizowanej ze środków publicznych) jest niemożliwy do realizacji bez zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. Brak bardziej szczegółowego kosztorysu, uwzględniającego nie tylko materiały, ale przede wszystkim koszty zaprojektowania murali w odniesieniu do konkretnych lokalizacji.
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.