UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane

Uzasadnienie: Dzień dobry, Informuję, że wycofuję projekt złożony do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego pt. "Modernizacja kortów do tenisa i koszykówki na os. Czecha". Pozdrawiam, Wojciech Chudy.

Modernizacja kortów do tenisa i kszykówki naos. Czecha


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Modernizacja kortów do tenisa i kszykówki naos. Czecha
Opis projektu

Modernizacja obecnie istniejących, zdewastowanych korów do tenisa i koszykówki. Zadanie polega na: - wymianie nawierzchni - wymianie opłotowania - postawieniu nowych elementów do tenisa i koszykówki - postawienie kilku ławek - wycięcie krzaków wokół kortu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Czecha na blokiem 97-108

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Właścicielem jest Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy o. Czecha
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren który kiedyś był atrakcyjny dla młodzieży i miłośników sportu, od dawna niszczeje. Zdeterminowani mogą tu pograć w tenisa czy koszykówkę, ale obiekt nie ma nic wspólnego z obecnie stawianymi osiedlowymi boiskami. Dziś ta infrastruktura raczej straszy, niż przyciąga młodych ludzi. Wydaje się, że pomysł ożywienia tego terenu powinien spotkać się z sympatią okolicznych mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana nawierzchni 230000
wymiana opłotowania 160000
nowe elementy do tenisa i koszykówki + ławki + wycięcie krzaków 50000
SUMA: 440000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 440000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 440000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.